NHPH phải kiểm tra và tuyên bố tình trạng bộ chứng từ theo L/C không

Hiền Nghĩa

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Khi phát hành "Bảo lãnh nhận hàng/ký hậu B/L/phát hành ủy quyền nhận hàng cho AWB", NHPH phải kiểm tra và tuyên bố tình trạng bộ chứng từ theo L/C không
 

Vi Hà Anh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trong mọi trường hợp một khi NHPH đã phát hành bảo lãnh nhận hàng/ký hậu B/L phát hành ủy quyền nhận hàng cho AWB và người nhập khẩu đã nhận hàng thì NHPH phải thanh toán bộ chứng từ vô điều kieenh, ngay cả khi chứng từ có lỗi. Vì bộ chứng từ đại diện cho hàng hóa, người nhập khẩu đã nhận hàng thì đương nhiên phải trả tiền. tuy nhiên NHPH sẽ gặp rủi ro rất lớn. cí dụ trị giá L/C là 100.000 usd nhưng hóa đơn thương mại lại ghi 120.000 usd, NHPH phải thanh toán vô điều kiện nên rủi ro là rất lớn
 

Thành viên trực tuyến

Top