Chia sẻ Những điểm thay đổi quan trọng của Incotems 2020 so với Incoterms 2010

susan

New member
Bài viết
14
Reaction score
1
Có một số điểm quan trọng của Incoterms 2020 so với Incoterms 2010, đó là:

  1. Thêm một điều khoản mới: Điều khoản "FCA giao hàng tại cửa khẩu" đã được thêm vào danh sách các điều khoản Incoterms. Điều này cho phép bên bán và bên mua thỏa thuận giao hàng tại một cửa khẩu, nơi mà hàng hóa sẽ vượt qua biên giới.
  2. Giải thích rõ hơn về nghĩa vụ của bên bán và bên mua: Incoterms 2020 giải thích rõ hơn về nghĩa vụ của bên bán và bên mua, đặc biệt là về việc chịu trách nhiệm về bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
  3. Điều chỉnh mức giá phù hợp hơn với thị trường: Incoterms 2020 đã điều chỉnh mức giá phù hợp hơn với thị trường. Ví dụ, giá cước vận chuyển đã được cập nhật để phù hợp với các thỏa thuận vận chuyển hiện nay.
  4. Các điều khoản được phân loại theo tính chất của hàng hóa: Incoterms 2020 đã phân loại các điều khoản theo tính chất của hàng hóa, giúp cho bên bán và bên mua có thể dễ dàng lựa chọn điều khoản phù hợp cho nhu cầu của mình.
  5. Chú trọng đến quyền sở hữu trí tuệ: Incoterms 2020 đã bổ sung các điều khoản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là về việc bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Tóm lại, Incoterms 2020 đã cập nhật và điều chỉnh một số điểm quan trọng để phù hợp hơn với thực tế và nhu cầu của người sử dụng. Việc sử dụng Incoterms 2020 sẽ giúp cho các bên trong thương thảo hợp đồng mua bán quốc tế có thể hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
 

Thành viên trực tuyến

Top