Những điều kiện nào trong Incoterms 2010 người nhập khẩu chắc chắn được bảo hiểm hàng hóa

Bài viết
2
Reaction score
0
Trong bảo hiểm hàng hóa chỉ là chính sách tự nguyện. nên chỉ những điều kiện nào mà qqy định nhà xuất khẩu mua bảo hiểm, thì hàng hóa mới chắc chắn được bảo hiểm. Còn những điều kiện nào không quy định nhà xuất khẩu mua bảo hiểm, thì có hai khả năng: (i) nhà nhập khẩu sẽ tự mua; (ii) nhà nhập khẩu sẽ không mua bảo hiểm.

Như vậy, nhà nhập khẩu chắc chắn được bảo hiểm hàng hóa nếu chọn điều kiện cơ sở giao hàng là CIF và CIP

Ở đây cần chú ý, nếu thanh toán bằng L/C thì Ngân hàng phát hành thường yêu cầu biện pháp đảm bảo rủi ro hàng hóa, nên nhà nhập khẩu muốn được ngân hàng mở L/C thì phải đáp ứng được yêu cầu này. mọt trobng những biện pháp thường được ngân hàng áp dụng đó là yêu cầu nhà nhập khẩu mua bảo hiểm và chuyển nhượng lại cho Ngân hàng phát hành.
 

Thành viên trực tuyến

Top