Những vấn đề liên quan đến C/O Form E 3 bên

hà trang

New member
Bài viết
8
Reaction score
4
Nói về tầm quan trọng của C/O ( ở đây được hiểu là C/O có thể dùng để miễn, giảm thuế) thì tất cả mọi người đều nhận ra. khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Nguyên tắc đối với doanh nghiệp là cố gắng tối thiểu hóa chi phí nên tất nhiên bất cứ mặt hàng nào nhập khẩu nếu có thể sử dụng C/O để miễn thuế, giảm thuế, thì phải tận dụng thôi, nhưng trái ngược với nó ngân sách nhà nước lại hoạt động trên nguyên tắc thu tối đa, vì vậy chỉ cần sai sót nhỏ trên C/O thôi thì cũng là cơ sở để hải quan bác bỏ C/O, để doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi về thuế nữa.

Bên dưới mình sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến sai sót trên C/O form E mà mình cho rằng các doanh nghiệp thường hay lúng túng và mắc sai lầm.

I.Định nghĩa hóa đơn bên thứ ba


co.jpg


Mẫu C/O FORM E
Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Trong đó thì Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu

Theo điểm D khoản 14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT: “Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ ba thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”

II.Các vấn đề liên quan đến C/O form E 3 bên
1.Uỷ quyền C/O form E

heo mình hiểu đơn giản người bán hàng (Là nhà máy) đứng tên trên tất cả chứng từ,nhưng không thể đứng tên trên C/O form E, nên muốn làm Form E phải ủy quyền cho một người khác, mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé

- Bên bán hàng : Cũng chính là Công ty sản xuất tại China, đứng tên trên tất cả chứng từ : Hợp đồng, Invoice, Vận đơn…, và cũng được thể hiện tại Ô sô 7 (Tên nhà sản xuất)

- Bên mua hàng: Công ty nhập khẩu tại Việt Nam.

- C/O form E : Công ty bán hàng không thể đứng tên (Ô số 1) nên nhờ 1 công ty thương mại khác tại China đứng tên Và vì chỉ là quan hệ ủy quyền nên đương nhiên cũng không thể tick được vào mục ô số 13 : Third Party Invoicing.

C/O form E trong TH này xem như C/O form E ủy quyền.

Căn cứ công văn 5467/TCHQ-GSQL.

‘’ Người được ghi trên ô số 1 của C/O mẫu E:

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 343/XNK-XXHH ngày 12/8/2013 thì người đứng tên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu, đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành.

Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA ‘’

Do đó C/O form E này vẫn không được hưởng ưu đãi về thuế.

2.Vấn đề liên quan đến ’ISSUED RETROACTIVELY’

Về nguyên tắc, một C/O phải được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng hoặc không chậm hơn 3 ngày kể từ ngày hàng đi. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu C/O không được cấp trước thời điểm giao hàng 3 ngày kể từ ngày giao hàng theo đề nghị của người xuất khẩu, C/O sẽ được cấp sau trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải tick vào nội dung “Issued Retroactively”

Các bạn có thể tham khảo thêm : công văn Số: 508/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O form E

Tuy nhiên Căn cứ công văn Số: 1094/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O có chỉ rõ : ‘’ Căn cứ khoản 2, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định hướng dẫn về các khác biệt nhỏ trên C/O, đối với C/O được cấp không quá 03 ngày kể từ ngày xuất khẩu nhưng trên ô số 13 lại đánh dấu vào mục “issued retroactively”, trường hợp cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin khai báo trên C/O và xuất xứ của lô hàng, C/O vẫn được chấp nhận.’’

Như vậy hiểu chung nhất nếu C/O được cấp sau 3 ngày tính từ ngày giao hàng buộc phải tick vào ô “Issued Retroactively”, trường hợp C/O được cấp trong vòng 3 ngày sau khi giao hàng nhưng lỡ tick vào ô “Issued Retroactively” , được xem như sai sót nhỏ và vẫn có thể được chấp nhận.
 

Bí Ngô

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Bên mình cũng hay làm liên quan đến C/O nên rất thích những bài viết như thế này, cảm ơn nhiều nhé
 

Mai XNK

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1 số điều luật và công văn liên quan C/O form E 3 bên mà các e cần chú ý
  • Điều 23 Phụ lục II Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương
  • Công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương
  • Công văn 3361/HQHCM-GSQL ngày 18/09/2014 của Bộ Công Thương
  • Công văn 113/XNK-XXHH ngày 04/03/2014 của bộ công thương
  • Công văn 1424/GSQL-TH ngày 29/10/2014 của bộ Công Thương
 

Thành viên trực tuyến

Top