nội dung điều kiện trao chứng từ "D/P X days after sight"

D/P X days sight là quy tắc nhờ thu, trong đó, lệnh nhờ thu quy định trong khoảng thời gian X ngày kể từ ngày bộ chứng từ xuất trình, nhà Nhập khẩu trả tiền để đổi lấy bộ chứng từ. Điều kiện trao chứng từ như vậy vẫn thuộc điều kiện D/P, nhưng mà Nhập khẩu không phải trả tiền ngày khi nhìn thấy, mà được phép trả tiền trong khoảng thời gian là X ngày sau khi nhìn thấy bộ chứng từ. Điều kiện D/P X days sight được áp dụng chủ yếu trong các tình huống sau:
1/Trong thương mại quốc tế, không phải lúc nào hàng hóa và bộ chứng từ đến trước, để tạo điều kiện cho nhà nhập khẩu chỏ phải trả tiền khi hàng tới đích, người xuất khẩu đồng ý để nhà Nhập khẩu trả tiền trong khoảng thời gian thích hợp là X ngày sau khi bộ chứng từ được xuất trình.
2/Nhà xuất khẩu muốn chắc chắn là bộ chứng từ chỉ được trao khi đã nhận được tiền, tuy nhiên, không phải là lúc nhà nhập khẩu cũng sẵn tiền để thanh toán. Do đó, nhà xuất khẩu cho phép một khoảng thời gian là X ngày sau khi xuất trình chứng từ để nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn tài trợ. Nếu được ngân hàng bảo lãnh thanh toán, nhà nhập khẩu có thể nhận được bộ chứng từ sớm mà chưa phải trả tiền ngay, tiền thu từ bán hàng được dùng để trả nợ khi đến hạn (sau X ngày). Trong trường hợp này, nganahangf thu hộ đã cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu.
3/Do điều kiện D/P X days sight có lợi hơn D/P đới với nhà nhập khẩu, do đó, nhà nhập khẩu có thể bán được nhiều hàng hơn, tăng doanh thu và mở rộng được thị phần.
Nên áp dụng điều kiện D/P X days sight trong trường hợp:
Thứ nhất, bộ chứng từ đến trước hàng hóa
Thứ hai, tạo điều kiện cho nhà nhập khẩu tìm người bảo lãnh để nhận hàng
 

Thành viên trực tuyến

Top