Chia sẻ Packing list là gì? Chức năng của packing list trong logistics xuất nhập khẩu

susan

New member
Bài viết
10
Reaction score
1
Packing list là gì?
Packing list hay Phiếu đóng gói là bảng kê danh mục hàng hóa như thỏa thuận của Hợp đồng, thông tin trên bảng kê tương tự như hóa đơn nhưng không cần có các thông tin liên quan đến thanh toán hay đơn giá hoặc trị giá hoặc đồng tiền thanh toán. Điều quan trọng là cần có quy cách đóng goi, trọng lượng và kích thước.
Phân Loại packing list
Packing list thường có 3 loại:
  • Phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list) nếu nó có tiêu đề như vậy và nội dung tương đối chi tiết.
  • Phiếu đóng gói trung lập (Neutrai packing list) nếu nội dung của nó không chỉ ra tên người bán.
  • Phiếu đóng gói kiêm bảng kê trọng lượng (Packing and Weight list).
Chức năng của packing list
Như tên gọi cho thấy, Packing List chỉ ra cách thức đóng gói của hàng hóa. Nghĩa là khi nhìn vào đó, bạn hiểu được lô hàng được đóng gói như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn tính toán được:
  • Cần bao nhiêu chỗ để xếp dỡ, chẳng hạn 1 container20’DC chẳng hạn;
  • Phải bố trí phương tiện vận tải bộ như thế nào, chẳng hạn dùng xe loại mấy tấn, kích thước thùng bao nhiêu mới phù hợp;
  • Có thể xếp dỡ hàng bằng công nhân, hay phải dùng thiết bị chuyên dùng như xe nâng, cẩu…;
  • Sẽ phải tìm mặt hàng cụ thể nào đó ở đâu (pallet nào) khi hàng phải kiểm hóa, trong quá trình làm thủ tục hải quan
Xem chi tiết bài viết tại đây: Packing list là gì? Cách đọc packing list
 

Thành viên trực tuyến

Top