Phải có xác nhận từ Bộ Tài nguyên và Môi trường mới được miễn thuế Xuất khẩu vời sản phẩm tái chế

Hồ Hạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nếu doanh nghiệp muốn được miễn thuế đối với các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế hay xử lý chất thải ô nhiễm đều cần được xác nhận vào Danh mục và tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của BTNMT.

Căn cứ theo quy định phát luật:
  • Điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu
Hàng hóa được miễn thuế là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm: Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.
  • Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường; sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.
  • Khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về trách nhiệm thi hành việc miễn thuế:
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để bảo vệ môi trường và sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế và xử lý chất thải sẽ thực hiện theo hồ sơ và thủ tục căn cứ vào điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top