Phạm vi điều chỉnh trong Incoterms 2010

phạm hồng liên

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Theo truyền thống, các quy tắc Incoterms thường chỉ được sử dụng trong các hợp đồng mua bán quốc tế, khi có sự di chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, các khối thương mại, như Liên minh châu Âu đã làm cho các thủ tục hải quan tại biên giới giữa các quốc gia trở nên không còn quan trọng nữa.

Do đó, tiêu đề phụ của Incoterms 2010 đã chính thức khẳng định chúng có thể được sử dụng cho cả các hợp đồng mua bán quốc tế và nội địa. Với lý do này các quy tắc Incoterms 2010 đã nói rõ ở nhiều nơi rằng nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/ nhập khẩu chỉ tồn tại khi có áp dụng.

Có hai lý do khiến ICC quyết định hường đi này kịp thời. Thứ nhất, các thương nhân thường sử dụng các quy tắc Incoterms trong các hợp đồng mua bán nội đị. Thứ hai, trong thương mại nội địa, các thương nhân Mỹ thích sử dụng các quy tắc Incoterms hơn là các quy tắc giao hàng trong Bộ luật Thương mại Thống nhất (UCC)

Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh của Incoterms 2010 còn:
- Chỉ liên quan đến mua bán hàng hóa hữu hình mà không liên quan đến hàng hóa vô hình.
- Không thay thế hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải và không hướng dẫn giải quyết tranh chấp.
- Không liên quan đến quyền sở hữu hàng hóa và sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa (các quyền này thường được điều chỉnh bằng quan hệ thể hiện trên các chứng từ).
- Không ràng buộc phương tiện thanh toán
 
Top