Phân biệt chứng từ tài chính và chứng từ thương mại

Hiểu Khang

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Chứng từ tài chính là các chứng từ có chức năng làm phương tiện thanh toán và được quy định trong luật của nước và tương đối thống nhất với nhau. hầu hết luật các nước đều quy định chứng từ tài chính gồm: Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và séc. Theo khoản b điều 2, URC 552 thì: "Document" means financial documents and/or commercial document:
1."Financial document" means bills of exchange, promissory notes, cheques, or other similar instruments used for obtaining the payment of money
2."Commercial documents" means invoices, transport documents, documents of title or other similar document, or any other documents whatsoever, not being financial documents.
Ngiã là:
"Chứng từ" bao gồm các chứng từ tài chính và chứng từ thương mại
1."Chứng từ tài chính" bao gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, hoặc các phương tiện tương tự khác được sử dụng trong việc thanh toán tiền
2."Chứng từ thương mại" bao gồm hoắ đơn, chứng từ vận tải, các chứng từ có tiêu đề hoặc các chứng từ tương tự khác, hoặc bất kỳ chứng từ nào khác không phải chứng từ tài chính
Có thể nói, định nghĩa về chứng từ tài chính theo URC 522 được xem là có tính đại diện và đặc trưng. Nên khi nói đến chứng từ tài chính hay chứng từ thương mại mà không nói rõ luật nào thì có thể hiểu theo định nghĩa như này
 
Bài viết
287
Reaction score
3
Việc thực hiện khai báo hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận xuất xứ hoàn toàn được thực hiện trên nền tảng web, cho nên bạn không cần lo lắng nhiều về cấu hình máy tính.

Để truy cập vào vào Hệ thống ECOSYS, bạn phải đăng kí tài khoản với mã số thuế của công ty mình

Trong trường hợp bạn đã có tài khoản, truy cập vào http://ecosys.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản của mình.

Sau đó hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong bài viết dưới đây:
 

Thành viên trực tuyến

Top