Phân biệt địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng

Đào Thị Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mỗi điều kiện Incoterms khi được ghi trong hợp động và chứng từ xuất nhập khẩu đều kèm theo tên một địa điểm chỉ định. Cần chú ý rằng địa điểm này chưa chắc đã là địa điểm giao hàng như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Theo nhóm C thì địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định
Theo nhóm E, F, D thì địa điểm giao hàng trùng với địa điểm chỉ định thi tin học văn phòng

i) Địa điểm chỉ định (named place): Chỉ đơn thuần là nơi người bán hết trách nhiệm về chi phí đối với lô hàng. Địa điểm này luôn đi kèm theo sau điều kiện Incoterms.

ii) Địa điểm giao hàng (delivery point): là nơi người bán hết trách nhiệm về rủi ro đối với lô hàng và là nơi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ bán hàng của mình. Địa điểm này không đi kèm khi ghi chú Incoterms vì vậy cần có quy định rõ trong hợp đồng mua bán hàng.

Với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng trùng nhau (gọi là điều kiện có 1 điểm tới hạn trách nhiệm); với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng tách rời nhau (gọi là điều kiện có 2 điểm tới hạn trách nhiệm).
 
Bài viết
1
Reaction score
0
Mỗi điều kiện Incoterms khi được ghi trong hợp động và chứng từ xuất nhập khẩu đều kèm theo tên một địa điểm chỉ định. Cần chú ý rằng địa điểm này chưa chắc đã là địa điểm giao hàng như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Theo nhóm C thì địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định
Theo nhóm E, F, D thì địa điểm giao hàng trùng với địa điểm chỉ định

i) Địa điểm chỉ định (named place): Chỉ đơn thuần là nơi người bán hết trách nhiệm về chi phí đối với lô hàng. Địa điểm này luôn đi kèm theo sau điều kiện Incoterms.

ii) Địa điểm giao hàng (delivery point): là nơi người bán hết trách nhiệm về rủi ro đối với lô hàng và là nơi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ bán hàng của mình. Địa điểm này không đi kèm khi ghi chú Incoterms vì vậy cần có quy định rõ trong hợp đồng mua bán hàng.

Với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng trùng nhau (gọi là điều kiện có 1 điểm tới hạn trách nhiệm); với một số điều kiện địa điểm chỉ định và địa điểm giao hàng tách rời nhau (gọi là điều kiện có 2 điểm tới hạn trách nhiệm).
đây là Incoterms 2010 à bạn?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top