Phân loại quy tắc trong Incoterms 2010

Bài viết
1
Reaction score
0
Phân loại quy tắc trong Incoterms 2010
Các điều kiện trong Incoterms có thể được phân loại theo quyền vận tải và địa điểm giao hàng hoặc theo phương thức vận tải. Nếu các bản Incoterms trước thường phân các điều kiện theo cách thứ nhất thì Incoterms 2010 lại chú trọng phân loại các quy tắc theo cách thứ hai:
1.Phương thức vận tải Incoterms 2010 phân chia các quy tắc thành hai nhóm: nhóm các quy tắc sử dụng không phân biệt phương thức vận tải và cho nhiều phương thức vận tải tham gia và nhóm các quy tắc chỉ sử dụng cho phương thức vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa. Nhóm thứ nhất có tới 7 quy tắc, trong khi nhóm thứ 2 có 4 quy tắc.
Sự phân chia này như sau: Mọi phương thức vận tải
+EXW: Giao hàng tại xưởng
+FCA: Giao cho người chuyên chở
+CPT: Cước phí trả lời
+CIP: Cước phí và phí bảo hiểm trả lời
+DAT: Giao tại bến
+DAP: Giao tại nơi đến
+DDP: Giao hàng đã thông quan nhập khẩu Vận tải đường biển hoặc thủy nội địa FAS: Giao dọc mạn tàu FOB: Giao hàng trên tàu CFR: Tiền hàng và cước phí CIF: Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí
2.Theo quyền vận tải và nơi giao hàng Incoterms được rút gọn và chia thành 4 nhóm khác nhau về quyền vận tải và nơi giao hàng
-Nhóm E-xuất phát: người bán chỉ có nghĩa vụ chuẩn bị hàng sẵn sàng để giao cho người mua tại cơ sở của mình. Nhóm này có: giao hàng tại xưởng-EXW
-Nhóm F-Cước phí chặng chuyển chở chính chưa trả: người bán phải giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Nhóm này gồm có: giao cho người chuyên chở- FCA, Giao dọc mạn tàu - FAS và giao hàng lên tàu - FOB
-Nhóm C- Cước phí chặng chuyên chở chính đã trả: người bán phải ký hợp đồng vận tải mà không chịu rủi ro về mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa hay những chi phí phát sinh do các trường hợp xảy tra sau khi bốc hàng và gửi hàng. Nhóm này gồm có: Tiền hàng và cước phí-CFR, tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí- CIF, cước phí trả tới - CPT và cước phí và phí bảo hiểm trả tới -CIP
-Nhóm D-đến nơi: người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro cần thiết để đưa hàng hóa đến nơi đến. Nhóm này gồm có: Giao tại bến -DAT; Giao tại nơi đến - DAP Phân loại Incoterms theo quyền vận tải và nơi giao hàng
 

Thành viên trực tuyến

Top