Phân vân về báo cáo quyết toán hàng gia công

Phùng Lâm Tiến

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đôi điều phân vân về BÁO CÁO QUYẾT TOÁN hàng GIA CÔNG ! E hiểu về nguyên liệu vật tư xuất kho trong kỳ Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL như sau ĐÚNG hay SAI mong các chuyên gia tư vấn giùm e :
-Ô số 8 : e để lượng nguyên liệu dùng để sản xuất ra thành phẩm, bán thành phẩm nhưng KHÔNG ĐƯỢC xuất khẩu trên tờ khai mà bị mang chuyển mục đích sd hoặc tiêu hủy , và những NL hư hỏng bị mang tiêu hủy, ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHUYỂN MỤC ĐÍCH HOẶC TIÊU HỦY.
-Ô số 9 : e để lượng nguyên liệu dùng sản xuất ra sản phẩm đã làm tờ khai hải quan.
-Ô sô 10 : e để lượng nguyên liệu dùng sản xuất ra :
+ sản phẩm ở cuối kì BCQT chưa đc xuất khẩu,chưa làm tờ khai, mà tổn tại ở kho thành phẩm, các bán thành phẩm dở dang trên truyền.
+ các thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu thô kém chất lượng, SẼ BỊ mang chuyển mục đícH sử dụng, tiêu hủy NHƯNG CHƯA LÀM THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH, TIÊU HỦY. Các cao nhân cùng bàn bạc đi ạ!!!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top