Phí D/O là gì

Bài viết
1
Reaction score
0
Mình giải thích 1 chút về D/O để bạn hiểu đã nhé.
D/O (Delivery Order fee) đây là phí giao hàng. Khi hàng cập bến và hãng tàu làm D/O lệnh giao hàng để consignee mang D/O này ra cảng xuất trình với Hải quan để lấy hàng. Việc phân loại các phí D/O sẽ giúp bạn làm rõ mình đang cầm chứng từ gì và cần có đủ những chứng từ nào để nhận được hàng:unsure::unsure:
D/O của forwarder: là đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận. Tuy nhiên, đại lý vận chuyển k phải là người viết bill nên không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn phải yêu cầu có những chứng từ kèm theo
D/O của hãng tàu: là lệnh hãng tàu cấp phát để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó.Quy trình sẽ là: hãng tàu yêu cầu giao hàng cho forwarder và forwarder yêu cầu giao hàng cho họ. Khi Forwarder có được D/O mà hãng tàu cấp phát và họ giao lại cho doanh nghiệp nhập khẩu cùng với bill gốc của hãng tàu thì người nhập khẩu mới đủ điều kiện nhận hàng
 
Top