Phương thức thanh toán kèm chứng từ

Trương Văn Nam

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Phương thức thanh toán kèm chứng từ
-Phương thức tín dụng chứng từ
Điều 2 UCP-600 quy định "Tín dụng là một thỏa thuận, dù được mô tả hoặc đặt tên như thế nào, nhưng không thể hủy bỏ là một cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành về việc thanh toán cho một xuất trình phù hợp
Phương thức tín dụng chứng từ là một phương thức trong đó ngân hàng cam kết, theo yêu cầu của bên mua, sẽ trả tiền cho bên bán hay bất cứ người nào theo lệnh của người bán, khi xuất trình đầy đủ các chứng từ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thư tín dụng
Trong phương thức này các bên đã nâng vai trò của ngân hàng thành người khồn chế cả nuguwoif bán lẫn người mua. Người mua chỉ nhận được chứng từ để đi nhận hàng khi họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu, vì vậy ngân hàng sẽ yêu cầu người mua phải ký quỹ mở L/C thường bằng 100% trị giá lô hàng. Người bán cũng chỉ nhận được tiền hàng khi và chỉ khi giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa và làm đúng yêu cầu của L/C. Vì vậy phương thức này hay được áp dụng khi các bên không tin tưởng lẫn nhau
Trong thanh toán quốc tế có các loại L/C sau:
-L/C không hủy ngang
-L/C trả tiền ngay
-L/C trả tiền chậm
-L/C xác nhận
-L/C dự phòng
-L/C giáp lưng
-L/C tuần hoàn
-L/C chuyển nhượng
-L/C đối ứng
Phương thức tín dụng chứng từ tuy có nhiều ưu điểm hơn so với phương thức nhờ thu, nhưng cũng không nên quá lạm dụng bởi vì nó vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro
Trong một điều khoản thanh toán trong hợp đồng các bên nên quy định thật đầy đủ: ngày mở L/C, tên ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo, ngân hàng trả tiền, ngân hàng xác nhận, tên người hưởng lợi, trị giá L/C, đồng tiền thanh toán, thời hạn hiệu lực của L/C và đặc biệt là các quy định về chứng từ thanh toán
-Phương thức ủy thác mua
Theo phương thức này người mua ủy thác cho ngân hàng mua hối phiếu và chứng từ do người bán xuất trình sau khi giao hàng. Hoạt động trả tiền thường được thực hiện tại nước người bán nên rất thuận lợi cho người bán khi thu nhận tiền sau khi bán hàng
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top