Phương thức thanh toán không kèm chứng từ

Trần Công Đạt

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Phương thức thanh toán không kèm chứng từ
Đây là phương thức tách giao hàng và thanh toán tiền hàng, ngân hàng chỉ đóng vai trò người thu hộ tiền nên rủi ro rất lớn nó chỉ được áp dụng khi mua bán giữa các bên quen nhau hoặc các công ty trong một hãng. các phương thức thường gặp:
-Phương thức chuyển tiền Đây là phương thức người mua khi nhận được thông tin giao hàng hay khi nhận được hàng, người mua sẽ lệnh cho ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền cho người bán Chuyển tiền có thể được thực hiện bằng thư (M/T - Mail transfer), bằng điện (T/T- Telegraphic transfer)...
-Phương thức nhờ thu Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi giao hàng hoặc dịch vụ sẽ ủy thác cho ngân hàng thay mình đòi tiền người mua hàng. Nhờ thu có các hình thức
+Nhờ thu hối phiếu trơn học kế toán ở đâu
Theo phương thức này người bán sau khi giao hàng, lập chứng từ gửi cho người mua để người mua đi nhân hàng. Người bán lập hối phiếu nhờ ngân hàng thu tiền từ người mua hàng. Phương thức này khi sử dụng sẽ phát sinh nhiều rủi ro, người mua không có tiền trả, trong khi họ đã nhận hàng, hoặc giá hàng trên thị trường giảm, người mua không muốn nhận hàng nữa...vì vậy ngân hàng sẽ không thu được tiền hộ người bán
+Nhờ thu kèm chứng từ
Theo phương thức này để khống chế người mua, người bán sau khi gửi hàng, lập chứng từ thanh toán và hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ người mua hàng. Ngân hàng chỉ chuyển chứng từ để người mua đi nhận hàng khi người mua trả tiền hối phiếu hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu. Nhờ thu kèm chứng từ có hai loại: trả tiền khi nhận chứng từ và chấp nhận trả tiền khi nhận chứng từ.
Tuy vai trò của ngân hàng được nâng cao lên mức khống chế người mua nhưng người bán vẫn gặp rất nhiều rủi ro như sử dụng hối phiếu trơn, nên phương thức này chỉ sử dụng khi người mua và bán tin cậy lẫn nhau
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top