Phương thức thanh toán nhờ thu

Hương Mơ

New member
Bài viết
4
Reaction score
1
Bạn nào chưa biết phương thức thanh toán nhờ thu là như thế nào thì theo dõi nhé
Quan tâm tới các vấn đề cơ bản sau:

 • Hối phiếu
 • Hình thức nhờ thu
Hối phiếu – Bill of exchange, draft
 • Là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản
 • Do nhà xuất khẩu ký phát đòi tiền nhà nhập khẩu, yêu cầu người này trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi quy định trên hối phiếu, tại một đia điểm nhất định và trong thời gian nhất định
Các bên liên quan
 • Người ký phát (Drawer): Người bán lập hối phiếu
 • Người trả tiền (Drawee): Người mua phải thanh toán số tiền hàng
 • Người thụ hưởng (Beneficiary): Người được hưởng số tiền ghi trên hối phiếu
Phân loại hối phiếu
 • Thời hạn trả tiền: HP trả tiền ngay (Sight Bill), HP có kỳ hạn (Usance Bill)
 • Chứng cứ kèm theo: HP trơn (Clean Bill), HP kèm chứng từ (Documentary Bill)
 • Tình chất chuyển nhượng: HP đích danh (Nominal Bill), HP trả cho người cầm phiếu (Bearer Bill), HP theo lệnh (Order Bill)
 • Người ký phát hối phiếu: Hp thương mại, HP ngân hàng
Quy định hối phiếu
 • Hối phiếu được viết bằng tay hay in sẵn đều có giá trị
 • Sử dụng mực không phai, không được sử dụng mực đỏ hay bút chì
 • Ngôn ngữ điền vào phải phù hợp và thống nhất với mẫu in sẵn (thường là tiếng anh)
 • Hối phiếu được lập một hay nhiều bản, thông thường là hai bản
Đặc điểm hối phiếu
 • Tính bắt buộc: Người trả tiền bắt buộc phải trả tiền mà không được từ chối
 • Tính trừu tượng: Trên tờ hối phiếu không ghi rõ nguyên nhân phát sinh của hối phiếu
 • Tính lưu thông: Hối phiếu có thể chuyển nhượng từ tay người này sang người khác thông qua ký hậu hoặc trao tay trong thời gian hiệu lực
Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu
 • Ký hậu: là thủ tục chuyển giao quyền sở hữu từ người này sang người khác.
 • Kỹ thuật : Được thực hiện ngay trên văn bản hối phiếu bằng các người ký hậu (endorser) ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ hối phiếu và trao cho người được chuyển nhượng (endorsee).
Các hình thức ký hậu :
 • Ký hậu theo lệnh (Order endorsement)
 • Ký hậu để trống (Blank endorsement)
 • Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement)
 • Ký hậu truy dài (Without recourse endorsement)
 • Ký hậu có điều kiện (Conditional endoresement)
Bảo lãnh hối phiếu: Là sự cam kết thanh toán hối phiếu của người thứ ba đối với người thụ hưởng khi đến hạn thanh toán
Kháng nghị hối phiếu: Đến hạn hối phiếu không được trả tiền kháng nghị
Chiết khấu hối phiếu: Là nghiệp vụ cho vay của ngân hàng. Chênh lệch giữa hai số tiền là lợi tức chiết khấu

Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu

Trả tiền ngay:
Hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này ( At … sight of first (second) Bill of Exchange).

Trả tiền sau:
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At .30.. days after sight)
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả .30.. ngày sau khi ký vận đơn (At..30.. days after Bill of Lading date)
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At.30.days after Bill of Exchange date)

Hối phiếu dùng trong Phương thức nhờ thu

Phương thức nhờ thu

Là phương thức thanh toán mà nhà xuất khẩu sau khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền nhà nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu và chứng từ hàng hoá liên quan (nếu có).

Các bên tham gia nhờ thu
 • Người ủy nhiệm thu (Principal)
 • Ngân hàng thu hộ (Collecting bank)
 • Ngân hàng xuất trình (Presenting bank)
 • Người trả tiền (Drawee)
Các hình thức nhờ thu

Nhờ thu trơn (Clean Collection)

Nhờ thu trơn là phương thức thanh toán mà tổ chức xuất khẩu sau khi giao hàng cho tổ chức nhập khẩu, chỉ ký phát tờ hối phiếu (hoặc nhờ thu séc) đòi tiền tổ chức nhập khẩu và yêu cầu ngân hàng thu số tiền ghi trên tờ hối phiếu đó, không kèm theo một điều kiện nào cả của việc trả tiền.

Quy trình nhờ thu trơn

nho-thu-tron.JPG


 • Phương thức nhờ thu trơn không đảm bảo quyền lợi của bên bán, vì việc nhận hàng và việc thanh toán không ràng buộc nhau.
 • Ngân hàng chỉ làm trung gian đơn thuần thu được tiền hay không Ngân hàng cũng thu phí, Ngân hàng không chiụ trách nhiệm nếu bên nhập khẩu không thanh toán .
 • Vì vậy nếu là người xuất khẩu ta chỉ nên sử dụng phương thức này trong những trường hợp tín nhiệm hoàn toàn bên nhập khẩu , giá trị hàng hóa nhỏ , thăm dò thị trường , hàng hóa ứ đọng khó tiêu thụ..

Nhờ thu kèm chứng từ (Doucunentare Collection)

Tổ chức xuất khẩu nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ tổ chức nhập khẩu không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gởi kèm theo hối phiếu, với điều kiện ngân hàng đồng ý giao bộ chứng từ khi nhà nhập khẩu đồng ý trả tiền hoặc chấp nhận lên hối phiếu.
 • D/P Delivery of Document Against Payment: Nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ
 • D/P at sight: Thanh toán trả tiền ngay
 • D/P at X days sight: Thanh toán hối phiếu có thời hạn
 • D/A Delivery of Document Against Acceptance: Nhờ thu chấp nhận thanh toán giao chứng từ
 • D/OT: Các trường hợp khác D/P và D/A

Quy trình nhờ thu kèm chứng từ

quy-trinh-nho-thu-kem-chung-tu.JPG
….

 • Phương thức này đảm bảo khả năng thu tiền hơn phương thức chuyển tiền và nhờ thu trơn.
 • Đã có sự ràng buộc chặc chẽ giữa việc thanh toán tiền và việc nhận hàng của bên mua.
 • Tuy nhiên việc bên mua có nhận hàng và thanh toán hay không vẫn tuỳ thuộc vào thiện chí của người mua, như vậy quyền lợi của bên bán vẫn chưa được bảo đảm cao

Phương thức nhờ thu
 • So với L/C, phương thức nhờ thu có chi phí thấp hơn.
 • So với thanh toán ghi sổ, tốc độ thanh toán bằng phương thức nhờ thu nhanh hơn.
 • So với chuyển tiền thì phương thức nhờ thu bảo đảm hơn cho phía người bán
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top