Giải đáp "Quản lý Rủi ro Procurement: Chiến lược Đối phó Thành công"

HRchannels

Member
Bài viết
170
Reaction score
0
Procurement là gì? Procurement là quá trình mua sắm và tìm kiếm các hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Quá trình procurement bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán về giá cả và các điều kiện mua bán, cũng như quản lý và theo dõi các hợp đồng mua bán đã ký kết.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng vị trí Supply Chain lương nghìn đô

Mức lương các vị trí Procurement​

Mức lương của các vị trí trong lĩnh vực Procurement (mua sắm) có thể thay đổi tùy theo vị trí cụ thể, cấp bậc, khu vực địa lý và ngành công nghiệp. Dưới đây là một ước tính về mức lương trung bình cho một số vị trí phổ biến trong lĩnh vực Procurement tại Hoa Kỳ (dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian và vùng địa lý):
Mua sắm viên (Procurement Specialist):
Mức lương trung bình: Khoảng từ $45,000 đến $70,000 một năm.
Quản lý Mua sắm (Procurement Manager):
Mức lương trung bình: Khoảng từ $70,000 đến $120,000 một năm.
Giám đốc Mua sắm (Director of Procurement):
Mức lương trung bình: Khoảng từ $100,000 đến $150,000 một năm.
Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Manager):
Mức lương trung bình: Khoảng từ $80,000 đến $130,000 một năm.
Chuyên gia Đàm phán (Negotiation Specialist):
Mức lương trung bình: Khoảng từ $60,000 đến $100,000 một năm.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Hàn tại HRchannels

Các vị trí Procurement phổ biến​

Mua sắm viên (Procurement Specialist): Mua sắm viên thực hiện các hoạt động mua sắm hàng ngày, bao gồm tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán, lập hợp đồng, và quản lý quá trình giao hàng.
Quản lý Mua sắm (Procurement Manager): Quản lý Mua sắm chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các mua sắm viên. Họ đảm bảo rằng quy trình mua sắm được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy tắc và quy trình của tổ chức.
Chuyên gia Đàm phán (Negotiation Specialist): Chuyên gia đàm phán tập trung vào việc đàm phán với các nhà cung cấp để đạt được giá cả và điều kiện mua sắm tốt nhất cho tổ chức.
Giám đốc Mua sắm (Director of Procurement): Giám đốc Mua sắm có vai trò quản lý chiến lược mua sắm của toàn bộ tổ chức. Họ lập kế hoạch chiến lược mua sắm, đảm bảo tích hợp hiệu quả các hoạt động mua sắm và quản lý nhóm mua sắm.
Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Manager): Quản lý Chuỗi cung ứng quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng của tổ chức, bao gồm cả mua sắm, lưu trữ, vận chuyển và phân phối.
Chuyên gia Phân tích Mua sắm (Procurement Analyst): Chuyên gia Phân tích Mua sắm tập trung vào phân tích dữ liệu và thông tin để hỗ trợ quyết định mua sắm. Họ đánh giá hiệu suất nhà cung cấp, dự báo nhu cầu và đề xuất các cải tiến.
Chuyên gia Quản lý Rủi ro và Tuân thủ (Risk and Compliance Manager): Chuyên gia này quản lý và giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua sắm, đảm bảo rằng các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn liên quan được tuân thủ.
Quản lý Mua sắm Bền vững (Sustainable Procurement Manager): Quản lý Mua sắm Bền vững đảm bảo rằng các hoạt động mua sắm đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và xã hội, như giảm thiểu tác động môi trường, tạo ra giá trị xã hội tích cực và thúc đẩy tuân thủ quy định.
 

Thành viên trực tuyến

Top