Đọc báo giùm bạn Quản Lý Và Phát Triển Đại Lý Hải Quan

Bài viết
1
Reaction score
0
Tại TPHCM, ngày 8/11, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ tổ chức Hội thảo tham vấn kinh nghiệm về quản lý và định hướng phát triển đại lý hải quan.

Dự thảo định hướng về quản lý và phát triển đại lý hải quan

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Cải cách hiện đại hóa, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), các chuyên gia USAID, hơn 30 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Tại hội thảo, đại diện Tổng cục Hải quan đã giới thiệu dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá năng lực đại lý hải quan.

Theo đó, vai trò của đại lý làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu là giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan nhanh hàng hoá, tránh được sai sót, vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan do đại lý hải quan có nhân viên chuyên nghiệp, hiểu biết sâu rộng hệ thống pháp luật, thành thạo trong công việc, sử dụng thiết bị hiện đại, giúp việc thông quan hàng hoá nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được chi phí.

Đồng thời, đại lý hải quan phát triển tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư do tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi phí đầu tư về nhân sự, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Mặt khác, đối với cơ quan Hải quan, đại lý hải quan là đội ngũ nhân viên đại lý hải quan chuyên môn sâu trong lĩnh vực hải quan, kinh nghiệm thực tế, được đào tạo về nghiệp vụ nên bộ hồ sơ hải quan do đại lý thực hiện đầy đủ, chính xác.

dai-ly-hai-quan-.jpg


Theo đó, công chức Hải quan không mất nhiều thời gian công sức để kiểm tra độ chính xác trong khai báo hải quan, tiết kiệm được thời gian, nhân lực, tránh tình trạng ùn tắc, tạo sự thông thoáng tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Đại lý hải quan phát triển sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư do tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi phí đầu tư về nhân sự, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luật về các vấn đề để nâng cao năng lực đại lý hải quan. Trong đó tập trung vào các nội dung như: hoàn thiện chính sách pháp luật về đại lý hải quan; tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu thông quan đại lý hải quan; hỗ trợ đại lý nâng cao năng lực, chất lượng làm thủ tục hải quan; hợp tác phát triển đại lý hải quan; minh bạch hóa hoạt động đại lý hải quan; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý làm thủ tục hải quan.

Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển đại lý làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, toàn diện và đa dạng hơn; hướng tới thực hiện áp dụng công nhận chế độ ưu tiên cho đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, từng bước thực hiện tự động hóa quản lý hoạt động khai hải quan của các đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên được cấp thẻ thông qua việc kiểm soát việc làm thủ tục hải quan.

Mục tiêu của Chiến lược cũng được cụ thể hoá trong Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025.

Theo đó, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; chuẩn hoá Cơ sở dữ liệu quản lý đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo Tài liệu tham khảo hướng dẫn dành cho đại lý hải quan của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) (“Customs brokers guideline - tháng 6/2018), để quản lý hiệu quả hoạt động và sự tuân thủ của đại lý hải quan, WCO cũng đưa ra các thông lệ tốt liên quan tới việc quản lý đại lý hải quan cũng như một số gợi ý về hệ thống tính điểm trong việc đo lường sự tuân thủ của đại lý hải quan.

Theo đó, cơ quan Hải quan có thể đo lường hiệu quả hoạt động/sự tuân thủ của các đại lý hải quan theo bộ các tiêu chí có liên quan đến hoạt động của đại lý hải quan.

Việc cộng điểm đối với các hành vi tuân thủ, trừ điểm đối với các hành vi vi phạm, nhắc cảnh báo nếu điểm trừ đạt đến một mức độ nhất định… giúp cơ quan Hải quan giám sát được hoạt động của các đại lý hải quan, đồng thời giúp các đại lý hải quan nhận thức đầy đủ về sự tuân thủ của họ và có ý thức cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật khi thực hiện dịch vụ đại lý hải quan.

Nguồn: Báo Hải quan

Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>>>>Xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online
 

Thành viên trực tuyến

Top