Chia sẻ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? TẠI SAO NÊN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO?

Bài viết
49
Reaction score
0
Trong hoạt động kinh doanh, hàng tồn kho tài sản giữ tỷ trọng lớn của doanh nghiệp. Vì vậy kỹ năng quản trị hàng tồn kho là rất cần thiết cho mỗi nhân viên làm việc tại vị trí này. Đây cũng là công việc tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động kho hàng.
Quản trị hàng tồn kho là gì?
Quản trị hàng tồn kho là quá trình quản lý nghiêm ngặt các hoạt động trong kho hàng, bao gồm kiểm soát hàng tồn kho, theo dõi, xác định số lượng, cập nhật thông tin.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top