Quy định mới về việc bổ sung C/O quá thời hạn

Hà Thị Phượng

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Ngày 08/04/2019 Tổng cục hải quan ban hành công văn số 2030/TCHQ-GSQL về việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn.

Theo đó, Tổng cục hải quan phản ánh về việc nhận được nhiều vướng mắc từ phía Hải Quan, hay doanh nghiệp về việc xin phép nộp bổ dung C/O đã quá thời hạn 30 ngày cho phép do bị trùng vào thời gian được nghỉ lễ khi đang làm thủ tục hải quan.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, Tổng cục hải quan đưa ra hướng dẫn như sau:

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu được quy định thực hiện tại:
+ Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 về việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. học xuất nhập khẩu trực tuyến

+ công văn số 4943/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 về việc vướng mắc về thời hạn nộp bổ sung C/O
Theo đó, trường hợp được nộp bổ sung C/O thì ngày đăng ký tờ khai hải quan được được tính là ngày đầu tiên để xác định thời hạn nộp bổ sung.

+Công văn số 4943/TCHQ-GSQL ngày 23/08/2018
" Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.”
Theo đó “30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan” được tính theo lịch.

2. Trường hợp ngày thứ 30 trong thời hạn “30 ngày” nêu tại công văn 13959/BTC-TCHQ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của

Tổng cục hải quan đưa ra thông báo để cho các cơ quan hải quan, doanh nghiệp nắm rõ và làm căn cứ thực hiện.

Các bạn đang học xuất nhập khẩu lưu ý hơn nhé
 

Thành viên trực tuyến

Top