Quy trình giám định để xem xét bồi thường thiệt hại bảo hiểm hàng hóa

Lê Thủy Dương

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Việc thực hiện giám định hàng hóa khi xảy ra tổn thất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm ( và người thứ ba - nếu có). Đối với việc mua bảo hiểm thuộc trách nhiệm của đối tượng nào thì tùy thuộc vào điều kiện giao hàng mà các bên áp dụng.

Việc thực hiện quy trình giám định để xem xét bồi thường thiệt hại bảo hiểm hàng hóa được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Yêu cầu giám định

Khi người được bảo hiểm phát hiện ra tổn thất về hàng hóa, người đó cần liên hệ và báo tình hình cụ thể về việc tổn thất cho Công ty Bảo hiểm hay công ty giám định có thể nắm bắt được tình hình thông qua việc gửi giấy yêu cầu Giám định, trong đó, phải bổ sung đầy đủ thông tin về các giấy tờ về giám định là trách nhiệm bắt buộc của người yêu cầu giám định.

Căn cứ vào chứng từ mà đơn vị thu thập được, bên giám định sẽ cử giám định viên phân tích theo yêu cầu giám định và xét các điều kiện bảo hiểm, phân loại về hàng hóa, việc đóng gói, phương thức vận chuyển,... nhắm đánh giá sơ bộ về những tổn thất có thuộc về yêu cầu được bảo hiểm thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm hay không?

Một số lưu ý cho người được bảo hiểm:

- Đối với tổn thất rõ rệt như hàng hóa bị đổ vỡ, hư hỏng, rách bao bì,... người nhận hàng phải cũng với tàu và cảng lập Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng.
- Đối với tổn thất không rõ rệt như những tổn thất thấy hoặc nghi ngờ có tổn thất bên trong kiện hàng, người nhận hàng phải thông báo tổn thất bằng cách lập một thư dự kháng.
- Người nhận hàng phải tiến hành mọi biện pháp có thể được để giảm nhẹ và ngăn ngừa tổn thất lây lan.
- Đảm bảo thực hiện quyền bảo lưu cho Công ty bảo hiểm để công ty bảo hiểm giữ nguyên quyền khiếu nại đối với những người có liên quan trách nhiệm đến tổn thất của hàng hóa.

Nếu tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm hoặc trách nhiêm bảo hiểm chưa xác định được hoặc phạm vi bảo hiểm chưa rõ ràng, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành các công việc tiếp theo.

quy-trinh-giam-dnh-d-xem-xet-bi-thuong-thit-hai-bao-him-hang-hoa.png


Bước 2: Tiến hành giám định

Công ty bảo hiểm có thể là đơn vị trực tiếp thực hiện việc giám định hoặc là thuê một đơn vị khác là giám định viên hoặc công ty giám định chuyên nghiệp. Khi thực hiện, các giám định viên sẽ căn cứ theo các chứng cứ cùng sự phối hợp của các bên liên quan thực hiện thu thập thông tin kết hợp với xét nghiệm hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng chính xác nhất.

Hồ sơ để thực hiện các công việc giám định thường bao gồm các hồ sơ sau:
 • Đơn bảo hiểm
 • Vận đơn
 • Packing list
 • Hóa đơn thương mại
 • Hợp đồng mua bán
 • Giấy chứng nhận chất lượng
 • Biên bản hàng hóa hư hỏng, đổ vỡ do tàu gây nên
 • Sơ đồ xếp hàng
 • Nhật ký hàng hải
 • Giấy chứng nhận kín chắc hầm tàu trước khi xếp hàng
 • Giấy chứng nhận vệ sinh hầm tàu trước khi xếp hàng
 • Giấy chứng nhận ôn độ
Giám định viên cùng đại diện của chủ tàu, chủ hàng đến nơi hàng tổn thất để tiến hành giám định. Mục đích là xác định mức tổn thất, ghi rõ số lượng hàng bị hư hỏng, ước tính chi phí để khắc phục, tỷ lệ giảm giá, giá trị còn lại của hàng hóa.

3. Lập biên bản giám định

Khi giám định xong, giám định viên ghi toàn bộ nội dung chi tiết của cuộc giám định, kết quả giám định được lập thành biên bản giám định để người được bảo hiểm có cơ sở để khiếu nại giải quyết bồi thường, biên bản giám định phải ghi rõ:

Nguyên nhân, mức độ tổn thất
Tình trạng sắp xếp chèn lót thiết bị của tàu
Số lượng kiện, số thứ tự kiện hàng bị tổn thất
Tình trạng tổn thất và tổn thất cùng bao bì

Biên bản giám định phải được tiến hành tại hiện trường và có chữ ký của các bên liên quan xác nhận và được gửi cho các bên liên quan.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top