Quy trình nghiệp vụ L/C

Mây

New member
Bài viết
2
Reaction score
2
Chia sẻ một chút về quy trinh nghiệp vụ L/C cho bác nào cần nhé.
L/C có thể được thanh toán tại NHPH hay NHĐCĐ, do đó quy trình giao dịch L/C bao gồm 2 trường hợp là:
TH1: L/C được thanh toán tại NHPH bao gồm 8 bước
Bước 1: Hai bên mua bán ký kết hợp đồng ngoại thương với điều khoản thanh toán theo phương thức l/c
Bước 2: Đơn mở L/C
Trên cơ sở các điều khoản và điều kiện của HĐ ngoại thương, nhà nhập khẩu làm đơn gửi đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu phát hành 1 l/c cho nhà sản xuất hưởng
Bước 3: Phát hành L/C
Căn cứ vào đơn mở l/c, nếu đồng ý, NHPH lập l/c và thông qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh của mình ở nước nhà xuất khẩu để thông báo l/c cho nhà xuất khẩu.
Bước 4: Thông báo L/C
Khi nhận được l/c NHTB thông báo l/c cho phù hợp với hợp đồng ngoại thương.
Bước 5: Giao hàng
Nhà XK nếu chấp nhận l/c thì tiến hành giao hàng, nếu không chấp nhận thì đề nghị sửa đổi, bổ sung l/c cho phù hợp với HĐNT
Bước 6: Xuất trình chứng từ
Sau khi giao hàng, nhà XK lập bộ chứng từ theo yêu cầu của l/c và xuất trình(thông qua NHTB hoặc 1 ngân hàng khác) cho NHPH để được thanh toán.
Bước 7: Trả tiền
NHPH sau khi kiểm tra bộ chứng từ nếu thấy xuất trình phù hợp thì tiến hành thanh toán cho nhà sản xuất; nếu thấy không phù hợp thì tiếp xúa với nhà nhập khẩu để bỏ qua sai sót hoặc từ chối thanh toán và gửi trả lại toàn bộ và nguyên vẹn bộ chứng từ cho nhà xuất khẩu.
Bước 8: Đòi tiền
NHPH đòi tiền nhà nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi đã nhận được tiền hoặc chấp nhận thanh toán
TH2: L/C thanh toán tại NHĐCĐ
Các bước từ 1-5 giống như TH1
Bước 6: Sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C và xuất trình cho NHĐCĐ để được thanh toán.
Bước 7: NHĐCĐ xuất trình chứng từ cho NHPH và đòi hoàn trả tiền
Bước 8: NHPH đòi tiền nhà nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi đã được nhà nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán.
Lưu ý: Trên lý thuyết NHTB và NHĐCĐ khác nhau, tuy nhiên trên thực tế 2 ngân hàng này là 1 nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Top