QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

  • Thread starter VANTAIHAICHIEU
  • Ngày gửi
V

VANTAIHAICHIEU

Guest
Bước 1:Việc công bố thực phẩm theo quy định:
- Luật ATTP năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP chi tiết luật ATTP;
- Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc CB phù hợp quy định ATTP;
- Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của BYT;
Bước 2: Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có);
Bước 3: Thực hiện thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu
*** Thuế: Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành; Thuế GTGT theo luật thuế GTGT.
*** Hồ sơ Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gồm:
- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu);
- Hóa đơn thương mại (01 bản chụp);
- Vận tải đơn hoặc các chứng từ VT khác có giá trị tương đương (01 bản chụp);
- Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (01 bản chính);
- Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) (01 bản chính);
- Tờ khai trị giá (Theo mẫu);
- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá ( 01 bản chụp );
- Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( 01 bản chính ) Theo thông tư số 28/2013/TT-BTC;
------------------------------------------------------
Chi tiết liên hệ: 0909 079 558 (Mr. Felix)
THUC PHAM.jpg
 
Top