Chia sẻ Sales Contract là gì?

Bài viết
15
Reaction score
2
Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương) là loại hợp đồng được thỏa thuận giữa các bên liên quan. Các bên thường là cá nhân, doanh nghiệp mua và bán hàng hóa giữa 2 quốc gia khác nhau. Theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và chuyển quyền sở hữu hàng hóa của mình sang cho bên mua (nhà nhập khẩu). Trách nhiệm của bên mua là nhận hàng và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho bên bán.

Sales Contract là gì?

Sales Contract là gì?

Phân loại Sales Contract​

+ Dựa vào thời gian thực hiện hợp đồng:
  • Hợp đồng ngắn hạn.
  • Hợp đồng dài hạn.
+ Dựa vào nội dung kinh doanh của hợp đồng:
  • Hợp đồng xuất khẩu.
  • Hợp đồng nhập khẩu.
  • Hợp đồng nhập khẩu tạm thời và tái xuất khẩu.
  • Hợp đồng xuất khẩu tạm thời và tái nhập khẩu.
+ Dựa vào hình thức hợp đồng:
  • Hợp đồng bằng văn bản.
  • Hợp đồng bằng miệng.
  • Hợp đồng mặc định.
Đọc thêm: L/C là gì? 10 loại L/C thường gặp
 

Thành viên trực tuyến

Top