So sánh "Clean Collection" và "Remittance"

Thịnh Đức

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Gửi bạn:
Giống nhau: Trong cả hai phương thức, nhà xuất khẩu đều chuyển giao hàng hóa và bộ chứng từ trực tiếp cho nhà xuất khẩu

Khác nhau: -Trong chuyển tiền, nhà nhập khẩu chủ động trả tiền, do đó, việc có trả tiền hay không phụ thuộc vào thiện chí của người nhập khẩu.
Nếu hàng hóa giao thiếu, chất lượng kém, giá giảm... thì nhà nhập khẩu có nhiều khả năng sẽ chây ỳ hoặc không thanh toán tiền hàng.
-Trong nhờ thu trơn, nhà xuất khẩu chủ động đòi tiền bằng hối phiếu được điều chỉnh bằng luật hối phiếu. Nếu người nhập khẩu không trả tiền hàng thì phải nêu rõ lý do, nêu lý do không đúng sẽ bị kiện, do đó áp lực phải trả tiền đối với nhà nhập khẩu trong nhờ thu phiếu trơn là cao hơn so với chuyển tiền.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top