so sánh giữa xác nhận l/c và bảo lãnh

lợn con

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
so sánh về đặc điểm của xác nhận l/c và bảo lãnh
Về ưu điểm:
Giống nhau: Hai hình thức này đều là cam kết thanh toán có điều kiện của ngân hàng.
Khác nhau:
Thứ nhất, Ngân hàng xác nhận phải thanh toán 100% giá tị bộ chứng từ khi xuất trình là phù hợp, trong khi đó, ngân hàng bảo lãnh chỉ thanh toán phần thiệt hại phát sinh theo cam kết. Khoá học xuất nhập khẩu
Thứ hai, Về điều kiện thanh toán:
Đối với ngân hàng xác nhận phải thanh toán vô điều kiện khi xuất trình phù hợp ; còn đối với bão lãnh là xuất trình bằng chứng vi phạm hợp đồng. Nghĩa là, Ngân hàng xác nhận chỉ thanh toán khi hợp đồng được thực hiện tốt; còn ngân hàng bảo lãnh chủ thanh toán khi có vi phạm hợp đồng.
Thứ ba, trong thực tế, do Ngân hàng xác nhận thường là ngân hàng phục vụ cho người thụ hưởng, nên việc ngân hàng xác nhận thực hiện thanh toán chô người thụ hưởng là phổ biến; ngược lai, do việc vi phạm hợp đồng thường ít xảy ra, nên ngân hàng bảo lãnh ít khi phải thanh toán hay bồi thường.
Bạn nào trong diễn đàn xuất nhập khẩu nào có thông tin nào về việc so sanh này nữa không, cập nhật luôn nào.
 

Thành viên trực tuyến

Top