So sánh Thanh toán LC và Thanh toán TT

Trường Trần

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thanh toán LC và Thanh toán TT là hai phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến hiện nay trong thanh toán quốc tế. Thực tế, thanh toán LC được sử dụng thông dụng hơn, tuy nhiên, mỗi phương thức đều có ưu và nhược điểm khác nhau, tùy vào từng trường hợp để áp dụng.

1.Thanh toán LC

Là phương thức thanh toán được nhận cam kết thanh toán, và phải thanh toán qua ngân hàng.

Ưu điểm: Nhanh , tiện lợi

Nhược điểm: Không có sự ràng buộc về tiền và hàng hóa

Quy trình thanh toán L/C: Thực hiện thông qua 9 bước:

1.Người Nhập khẩu yêu cầu mở LC tại Ngân hàng Nhập khẩu

  • Vận đơn gốc
  • Chứng từ khác: Invoice, Packing List, C/O
  • Ngày giờ giao hàng
  • Hàng hóa, trị giá
2.Ngân hàng Nhập khẩu gửi thanh toán LC cho Ngân hàng Xuất khẩu

3.Ngân hàng Xuất khẩu gửi thanh toán LC cho người Xuất khẩu.

4.Người xuất khẩu tiến hành xuất hàng và làm thủ tục chứng từ liên quan theo yêu cầu LC.

5.Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ cho Ngân hàng xuất khẩu

6.Người nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ rồi gửi tiền thanh toán cho công ty Xuất khẩu

7.Gửi bộ chứng từ cho Ngân hàng Nhập khẩu

8.Sau khi kiểm tra bộ chứng từ, Ngân hàng nhập khẩu trả tiền cho Ngân hàng đầu xuất.

9.Ngân hàng đầu nhập chuyển trả chứng từ cho công ty Nhập khẩu

Đường vận chuyển của hàng hóa, chứng từ và tiền

Hàng hóa: Nhà xuất khẩu -> Nhà nhập khẩu

Chứng từ: Nhà xuất khẩu -> Ngân hàng đầu xuất -> Ngân hàng đầu nhập -> Nhà nhập khẩu.

Tiền: Nhà nhập khẩu -> Ngân hàng đầu nhập -> Ngân hàng đầu xuất -> Nhà xuất khẩu.

2.Thanh toán quốc tế TTĐường vận chuyển của hàng hóa, chứng từ và tiền

Không có sự ràng buộc về chứng từ và hàng hóa.

Hàng hóa: Nhà xuất khẩu -> Nhà nhập khẩu

Tiền: Nhà nhập khẩu -> Nhà xuất khẩu

Bộ chứng từ thanh toán quốc tế bao gồm:

Tờ khai Hải quan nhập khẩu -> Đã thông quan

Vận đơn

Invoice, Packing List,…

P/O: Hợp đồng

Giấy báo hàng đến (Tùy vào ngân hàng yêu cầu)

Quy trình thực hiện:

Thanh toán tiền hàng hóa: Trả trước -> Chỉ nộp hợp đồng ngoại thương -> Làm thủ tục hải quan -> Bổ sung các chứng từ sau.

Sau khi nộp chứng từ thì nhận lại tờ khai hải quan đã đóng dấu (Làm căn cứ chứng từ để kiểm tra sau thông quan)
 
Top