So sánh vận tải đơn với vận tải đa phương thức

Thành Oanh

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Hai khái niệm này được hiểu nôm na là một loại chỉ vận chuyển bằng một phương thức vận tải duy nhất, còn một bên là hình thức vận tải bằng từ 2 phương thức vận tải trở lên.

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể thực hiện so sánh bằng các tiêu chí dưới đây:

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức hay vận tải liên hợp chỉ cung cấp cho chủ hàng một chứng từ duy nhất thể hiện cả quá trình vận tải qua nhiều cung đoạn khác nhau.
Vận tải liên hợp tiện lợi hơn vì chỉ cần một hợp đồng đơn nhất cho mọi phương thức vận tải, còn với vận tải đơn phương thức, khách hàng phải chọn nhiều loại phương thức cho từng chặn khác nhau, phải kí kết nhiều hợp đồng cho từng chặng đường chuyên chở.
Người gửi hàng cho công ty kinh doanh vận tải đa phương thức phải trả tiền cước vận tải suốt hành cho mọi phương thức vận tải đã sử dụng theo giá mà hai bên đã thỏa thuận.
Các cá nhân, công ty kinh doanh vận tải liên hợp hoạt động như một bên chính chứ không đóng vai trò là đại lý của khách hàng gửi hàng hay người chuyên chở tham gia vận tải liên hợp.
Các cá nhân, công ty kinh doanh vận tải đa phương thức phải chịu mọi trách nhiệm khi giao hàng trễ, về các tổn thất xảy ra trong quá trình vận chuyển ở mọi cung đoạn cho khách hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Top