SOC và COC khác nhau như thế nào?

#1
Mình thấy hai ký hiệu này được in trên container, vậy làm sao mình nhận biết được hai ký hiệu này, nó khác nhau như thế nào ạ?
 
#2
Hai thuật ngữ SOC và COC là ký hiệu trên container, với

SOC được viết tắt từ Shipper owned container thể hiện vỏ container đó là của người gửi hàng

COC được viết tắt từ Carrier owned container thể hiện vỏ container đó là của người vận chuyển/hãng tàu.