Sự khác biệt nội dung giữa l/c và ucp

Bi Xiu

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Vì ucp là văn bản quy phạm pháp luật tuỳ ý, nên không ít trường hợp l/c được mở có những nội dung khác biệt so với quy định của ucp. Vậy. ngân hàng thông báo và người hưởng cần nhìn nhận sự việc này như thế nào? Cần phân biệt sự khác biệt giữa l/c và ucp thành 2 khả năng:

Thứ nhất, l/c có những điều khoản vô lý, ví dụ:

- một l/c yêu cầu xuất trình chứng từ vận tải đa phương thức mà lại cấm chuyển tải, thì hoàn toàn trái với thực tiễn vận tải đa phương thức. Trong điều 19 ucp 600 quy định rõ rằng: "Một chứng từ vận tải dùng cho ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau thể hiện rằng chuyển tải sẽ hoặc có thể xảy ra được chấp nhận, ngay cả khi l/c cấm chuyển tải".

- Tương tự, một l/c yêu cầu xuất trình trọn bộ vận đơn hhàng không, thì hoàn toàn trái với thực tiễn vận tải bằng hàng không. Điều 23(a) ucp 600 quy định rằng: "Chứng từ vận tải hàng không, cho dù có tên gọi như thế nào phải thể hiện là bản gốc dành cho người gửi hàng, cho dù l/c quy định một bộ đầy đủ bản gốc".

Như vậy, bộ vận đơn hàng không gồm nhiều bản, trong đó người gửi hàng chi được nhận một bản gốc duy nhất, nên việc yêu cầu người xuất trình trọn bộ là không thể, nên điều khoản này quy định trong l/c là vô giá trị, coi như không có.

Thứ hai, l/c có những điều khoản khác biệt với ucp, nhưng chấp nhận được. Điều chú ý khi sử dụng ucp 600 là, ngay tại điều 1 quy định rằng: "Các quy tắc này ràng buộc tất cả các bên, trừ khi l/c loại trừ hoặc sửa đổi một cách rõ ràng". Ở đây được hiểu là l/c có thể có những nội dung khác với các quy tắc của ucp bằng cách ghi rõ những nội dung đó vào l/c.

Do vậy, người hưởng phải căn cứ trước hết vào nội dung của l/c để lập bộ chứng từ, còn ngân hàng sẽ căn cứ trước hết vào l/c để kiểm tra chứng từ, sau đó là các quy tắc ucp.

Ví dụ: Nếu l/c quy định hoá đơn phải được lập cho một bên không phải là người mở l/c, hoặc chứng từ phải được xuất trình trong vòng 10 ngày kể từ ngày vận đơn..., thì người hưởng phải thực hiện đúng các yêu cầu này, mặc dù không đúng với tinh thần của ucp.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top