Sữa nén sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu

Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; đi kèm với các Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khấu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn họp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo tổng cục hải quan, mã hs phân loại sản phẩm sẽ được phân chia vào nhóm hàng hóa 19.01 hoặc 21.06 tùy thuộc vào các tính chất của sản phẩm, bao gồm các thành phần như: sữa bột nguyên kem, curcumin, chiết xuất đương quy, betaglucan..., dạng viên. Bên cạnh đó, còn căn cứ vào cách sử dụng, công dụng, hay vai trò đối với những chất đã tạo nên điểm đặc trưng cho sản phẩm.

Về đặc điểm cụ thể được quy định đối với hai nhóm hàng hóa này được quy định như sau:

Với nhóm mà HS 19.01 “Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chỉ tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

Với nhóm mà HS 21.06 là “Các chế phẩm thực phẩm, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”.

Đối với các mặt hàng được phân chia vào hai nhóm hàng hóa là 19.01 và 21.06 đều không phải chịu mất thuế suất thuế xuất khẩu. Cụ thể hơn là được áp dụng cho các hàng hóa thuộc chương 19 và chương 21 thì cũng vậy.

Tuy nhiên, để được áp dụng chính sách này, các đơn vị có liên quan cần phải có đủ căn cứ để Hải quan xác định và đối chiếu sản phẩm, từ đó dụng theo mã hàng hóa phù hợp.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 

Thành viên trực tuyến

Top