Surrendered B/L và Telex release – Nhận hàng không B/L gốc

Minh Tùng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Surrendered B/L là vận đơn thông thường được người chuyên chở hoặc đại lý đóng thêm dấu “SURRENDERED - ĐÃ XUẤT TRÌNH” với ý nghĩa “bản gốc đã được nộp lại, đã được thu hồi hoặc không có bản gốc Surrendered B/L không có giá trị để giao dịch chuyển nhượng trên thị trường.

Thông thường muốn nhận hàng, Consignee phải xuất trình vận đơn gốc tại cảng đến. Nhưng trong thực tế có nhiều trường hợp hàng đã đến mà vận đơn gốc chưa đến nước nhập khẩu, do đó không thể xuất trình B/L gốc để nhận hàng. Để khắc phục tình trạng trên và để tiết kiệm chi phí gửi vận đơn gốc người ta dùng một loại vận đơn gọi là vận đơn “đã xuất trình tại cảng gửi” cho lô hàng đồng thời thông báo “Telex Release – Điện giao hàng” bằng hình thức email cho đại lý tại cảng đến biết để đại lý giao hàng cho Consignee mà không cần người nhận hàng xuất trình vận đơn gốc.

1.Quy trình thực hiện Surrendered B/L

a.Tình huống 1 – không chủ động

Người nhận hàng không lường trước được việc người gửi hàng chậm chuẩn bị bộ chứng từ, chậm gửi bộ chứng từ cho mình (trong đó có B/L gốc). Lúc này, người nhận hàng không muốn dùng B/L gốc để nhận hàng nữa mà muốn sử dụng Surrendered B/L. Thực hiện theo các bước sau:

 • Sau khi giao hàng, người gửi hàng được người vận tải cấp bộ B/L gốc;
 • Hàng được vận tải đến cảng dỡ sớm hơn B/L gốc được gửi đến người nhận hàng. Người nhận hàng yêu cầu người gửi hàng thực hiện Surrendered B/L;
 • Người gửi hàng trả lại B/L gốc cho người vận tải (xuất trình tại cảng gửi): Người vận tải thực hiện Surrendered B/L gốc
 • Người vận tải truyền thông báo cho đại lý tại cảng dỡ về việc sử dụng Surrendered B/L bằng Telex release;
 • Người nhận hàng xuất trình giấy tờ (không cần xuất trình B/L gốc) cho đại lý hãng tàu
 • Đại lý hãng tàu đồng ý giao hàng cho người nhận hàng.
b.Tình huống 2 – chủ động

Hai bên đã dự định rước được việc người gửi hàng sẽ chậm gửi bộ chứng từ (trong đó có B/L gốc) và hàng sẽ đến sớm hơn chứng từ do vậy chủ động sử dụng Surrendered B/L ngay từ đầu mà không yêu cầu hãng tàu phát hành B/L gốc nữa. Thực hiện theo các bước sau:

 • Sau khi giao hàng, người gửi hàng yêu cầu người vận tải thực hiện Surrendered B/L;
 • Người vận tải cấp cho người hàng B/L, có ghi SURRENDERED (chỉ cần gửi qua email);
 • Người vận tải truyền dữ liệu lô hàng và thông báo cho đại lý tại cảng dỡ về việc lô hàng này sử dụng Surrendered B/L bằng Telex release;
 • Người gửi hàng gửi Surrendered B/L cho người nhận hàng qua email
 • Người nhận hàng xuất trình giấy tờ (không cần xuất trình B/L gốc) cho địa lý hãng tàu;
 • Đại lý hãng tàu đồng ý giao hàng cho người nhận hàng
2.Rủi ro khi sử dụng Surrendered B/L

a. Đối với Shipper

Khi áp dụng hình thức Surrendered B/L nếu trên đường vận chuyển có rủi ro đối với hàng hóa thì Shipper không có chứng từ hợp lê và tính pháp lý để đòi bồi thường (Shipper không có B/L gốc), đồng thời Consignee không thể nhận hàng nên sẽ không thanh toán cho Shipper.

b.Đối với Consignee

Trong một số trường hợp Consignee cầm bản copy B/L, nếu gặp rủi ro có thể sẽ không nhận được hàng.

3.Các trường hợp nên áp dụng Surrendered B/L

a.Shipper và Consignee là công ty mẹ và công ty con

Shipper sẽ tiết kiệm được chi phí gửi chứng từ gốc cũng như chi phí ký phát vận đơn gốc cao hơn ký phát Surrendered B/L và khắc phục được tình trạng hàng tới mà vận đơn chưa tới.

b. Shipper và Consignee thực hiện hợp đồng gia công

Với hình thức gia công, chứng từ vận tải thường áp dụng Surrendered B/L vì việc giao nhận hàng không mang tính buôn bán như hợp đồng ngoại thương.

c. Shipper và Consignee thỏa thuận không cần B/L gốc

Dùng Surrendered B/L trong các trường hợp nhận hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến vì một số lý do như thời gian hành trình vận chuyển ngắn nên việc chuẩn bị chứng từ không kịp hoặc do thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tải cảng đến không cần xuất trình B/L gốc.

4.Các trường hợp không áp dụng Surrendered B/L

a.Thương vụ đầu tiên

Không nên sử dụng hình thức Surrendered B/L trong thương vụ đầu tiên mà nên sử dụng Original B/L để tránh rủi ro bị bên bán lừa đảo.

b.Thương vụ thanh toán bằng L/C

Nếu sử dụng phương thức thanh toán là tín dụng chứng từ thì không thể sử dụng Surrendered B/L vì hãng tàu sẽ không ký phát vận đơn gốc nào khi sử dụng hình thức Surrendered B/L trong khi phương thức tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có B/L gốc để xuất trình tới ngân hàng phát hành.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 

Thành viên trực tuyến

Top