Tại sao cần thuê Fowarder trong vận tải quốc tế?

Thương Đỗ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Người giao nhận (Fowarder- FWD) là các công ty dịch vụ trong ngành xuất nhập, họ không phải là người vận tải mà chỉ đảm nhận các công việc liên quan giao nhận như vận tải nội địa, bảo quản, lưu kho, làm thủ hải quan…

Trong thực tế khi hàng di chuyển từ khi người bán đến kho người mua, về cơ bản người bán hay người mua sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình theo sự phân chia của Incoterms. Tuy nhiên, người bán và người mua thường không đủ khả năng hoặc kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả tất cả các công việc. Do đó, hầu như công ty xuất nhập khẩu nào cũng thuê cho mình một công ty giao nhận (Fowarder) để thay mình thực hiện một số công việc như: Thuê tàu, xin C/O, khai hải quan, làm thủ tục kiểm dịch…

Người giao nhận (Fowarder- FWD) thường xuyên thực hiện vận tải nội địa, thuê vận tải quốc tế và làm thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu. Như vậy, có thể xuất hiện 2 người giao nhận: 1 người phục vụ bên bán, thực hiện các công việc ở chặng 1 – nội địa nước xuất khẩu: 1 người phục vụ bên mua, thực hiện các công việc ở chặng 3 – nội địa nước nhập khẩu. Một trong hai người giao nhận này sẽ thực hiện thuê vận tải quốc tế giúp bên bán (Nếu theo CIF) hoặc bên mua (nếu theo FOB)
 
Top