Tại sao cần xác nhận L/C

Trinh Thị Lan

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thực hiện xác nhận L/C sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi có sự cam kết của ngân hàng khác.

Cùng tìm hiểu về lý do nên xác nhận L/C và quy trình thực hiện.

1.Nguyên nhân xác nhận L/C

Xác nhận L/C là một cam kết chắc chắn, không hủy ngang của một ngân hàng khác bổ sung vào sự cam kết của Ngân hàng phát hành L/C để thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp

Nếu người xuất khẩu không tin tưởng vào năng lực của ngân hàng đại diện người nhập khẩu thì người xuất khẩu yêu cầu L/C do ngân hàng này mở phải được một ngân hàng khác có uy tín hơn xác nhận. Như vậy về bản chất có đến hai ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, L/C được xác nhận là phương thức thanh toán bảo đảm nhất cho người xuất khẩu.

Ngân hàng xác nhận thương chính là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu (Ngân hàng thông báo L/C) hoặc cũng có thể là ngân hàng thứ 3 ở nước người nhập khẩu. Về bản chất, ngân hàng xác nhận sẽ thu phí xác nhận từ ngân hàng phát hành L/C sau đó ngân hàng phát hành L/C thu lại từ người nhập khẩu.

tai-sao-cn-xac-nhn-l-c.jpg


2. Quy trình thực hiện L/C xác nhận

(1)Người nhập khẩu đề nghị Ngân hàng phát hành L/C có sự xác nhận của Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu

(2) Ngân hàng phát hành mở L/C và yêu cầu Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu xác nhận L/C (Ngân hàng phát hành sẽ phải trả phí dịch vụ xác nhận); Lúc này Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu vừa đóng vai trò là Ngân hàng xác nhận, vừa đóng vai trò là Ngân hàng thông báo L/C cho người xuất khẩu;

(3) L/C được thông báo cho người xuất khẩu. Nếu có sai sót người xuất khẩu đề nghị người nhập khẩu sửa đổi L/C;

(4) Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo các quy định của L/C;

(5) Người xuất khẩu lập bộ chứng từ xuất trình cho Ngân hàng thông báo cũng chính là Ngân hàng xác nhận để yêu cầu thanh toán; Ngân hàng xác nhận kiểm tra bộ chứng từ và thanh toán cho người xuất khẩu nếu chứng từ xuất trình phù hợp.

(6) Ngân hàng xác nhận chuyển chứng từ cho ngân hàng phát hành và yêu cầu thanh toán

(7) Ngân hàng phát hành thanh toán cho Ngân hàng xác nhận và trao chứng từ cho người nhập khẩu trên cơ sở khoản ký quỹ mở L/C của người nhập khẩu.

>>>>>> Tham khảo thêm: Lộ trình học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu
 
Top