Tại sao doanh nghiệp bị truyền tờ khai luồng đỏ

Trần An

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Khi phải tự nhiên mà Hải quan phân luồng đỏ cho hàng hóa mà doanh nghiệp đang xuất nhập khẩu. Điều này, Hải quan thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành, pháp luật thuế:

Tiêu chí này thì bắt buộc Doanh nghiệp phải tuân thủ, nếu doanh nghiệp không tuân thủ thì việc bị truyền tờ khai luồng đỏ là điều chắc chắn.

Ví dụ:
+ Nhập hàng phế liệu: 100% luồng đỏ hoặc vàng.

+ Xuất hàng thuốc lá: 100% luồng vàng hoặc đỏ.

+ Hoặc trúng đợt kiểm tra quản lý rủi ro, nhiều công ty khai báo bị luồng đỏ mấy tuần liền, có khi mấy tháng liền.

- Theo kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ tại doanh nghiệp.

- Việc đánh giá này sẽ chia thành: doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp tuân thủ và doanh nghiệp không tuân thủ

+ Doanh nghiệp ưu tiên sẽ được phân luồng xanh, được miễn 100% kiểm tra luồng vàng và đỏ. Ở nước ta hiện có 60 doanh nghiệp được đánh giá ưu tiên.

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, để được đánh giá là doanh nghiệp ưu tiên, thì doanh nghiệp phải phù hợp với tiêu chí:
  • Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm;
  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm;
  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm;
  • Các Đại lý thủ tục hải quan thự hiện số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm đạt 20.000 tờ khai/năm
+ Doanh nghiệp tuân thủ sẻ có tỷ lệ tối đa 5% luồng vàng, 1% luồng đỏ.

Căn cứ Điều 14 nghị định 08/2015/NĐ-CP, để được đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ thì doanh nghiệp đó phải không vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế xét cả về tính chất vi phạm và tần suất vi phạm.

- Đồng thời phải hợp tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan. Doanh nghiệp có thái độ không hợp tác hoặc không tuân theo quyết định của hải quan đều bị đánh dấu lại.

+ Doanh nghiệp không tuân thủ sẽ có tỷ lệ tối đa 50% luồng vàng và 20% luồng đỏ.

Là doanh nghiệp đi ngược lại với tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tuân thủ

- Căn cứ theo thông tin nghiệp vụ hải quan và kết quả đánh giá rủi ro bởi các đơn vị nghiệp vụ tại Hải quan các cấp.

ọi hành vi phạm hoặc sửa đổi bổ sung, của doanh nghiệp đều được cập nhật vào hệ thống và chậm nhất là cập nhật sau 3 ngày vi phạm. từ các cập nhật đó mà cơ quan hải quan đưa ra phân tích và đánh giá mức độ rủi ro ho doanh nghiệp

Ví dụ:

+ Bạn thường xuyên sửa đổi, bổ sung tờ khai, hủy tờ khai hoặc không làm thủ tục đối với tờ khai đã khai báo.

+ Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan tới hàng hóa xnk khi cơ quan hải quan yêu cầu.

+ Trốn thuế, gian lận thuế

+ Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới.

+ Không cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp của bạn cho Hải quan. Bạn cần làm bản khai báo các chỉ tiêu của doanh nghiệp khoảng 180 chỉ tiêu/10 trang (bạn liên hệ hải quan tại địa phương để được hướng dẫn)
 

Thành viên trực tuyến

Top