Tại sao ngân hàng được chỉ định lại thường nằm ở nước người thụ hưởng

lê đăng long

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Tại sao ngân hàng được chỉ định lại thường nằm ở nước người thụ hưởng??
trả lời giùm đê.
 
Việc xuất trình phải đúng quy tắc. Đối với l/c xác nhận thì việc xuất trình chứng từ trực tiếp đến Ngân hàng xác nhận là hợp lệ, tuy nhiên, nếu Ngân hàng xác nhận lại ở nước khác (với người hưởng), thì L/C phải được xuất trình qua một ngân hàng ở nước người hưởng, sau đó ngân hàng này mới xuất trình lại cho Ngân hàng xác nhận.
Điều này giải thích tại sao mọi L/C lại thường quy định Ngân hàng được chỉ định tại nước người hưởng. Bởi vì chỉ có Ngân hàng được chỉ định mới thay mặt ngân hàng phát hành (Ngân hàng xác nhận) kiểm tra tính chân thực của bộ chứng từ như: Chữ ký của người hưởng, chữ ký có thẩm quyền do bên thứ 3 lập (B/L, giấy chứng nhận xuất xứ, kiểm dịch...). Ngân hàng phát hành (Ngân hàng xác nhận ở nước khác) không thể làm được những việc đó vì chứng từ được lập tại nước người hưởng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao người hưởng không thể xuất trình trực tiếp bộ chứng từ cho Ngân hàng phát hành mà phải qua ngân hàng của người hưởng.
 

Thành viên trực tuyến

Top