Tại sao nhà xuất khẩu khi ký phát hối phiếu lại chỉ định người thụ hưởng ghi ở mặt trước hối phiếu là ngân hàng phục vụ mình vậy?

Nhật Anh

New member
Bài viết
2
Reaction score
2
Ai vào trả lời giúp đi, mình cũng đang tìm hiểu phần này
 

Khắc Tuệ

New member
Bài viết
3
Reaction score
2
Có người quan tâm giống mình này, ghim lại bao giờ có người trả lời thì vào tham khảo
 

Minh Dat

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Hi bạn,
Do tại Việt Nam, hoạt động XNK liên quan đến giao dịch ngoại hối nên chịu sự quản lý của nhà nước.
Theo khoản 3, điều 7, PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/ 2005:" Mọi giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép."
 

Thành viên trực tuyến

Top