Tạm dừng hoạt động điểm 1 giám sát tại Lào Cai

Phạm Hoài Thanh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Ngày 4/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2246/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP thương mại Trung Thành tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định của hiệu lực, nếu Công ty CP thương mại Trung Thành không có văn bản đề nghị đưa địa điểm trên hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, ngày 4/11/2016, Tổng cục Hải quan có Quyết định 3834/QĐ-TCHQ công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu nêu trên của Công ty CP thương mại Trung Thành.

Tổng diện tích của địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP thương mại Trung Thành là 10.000 m2.
 

Thành viên trực tuyến

Top