Chia sẻ Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan INDECO

Trần Thanh Mạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 964/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng kho ngoại quan của Công ty CP INDECO (có địa chỉ tại khu 8, phương Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 2/4/2021.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty CP INDECO không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

1617962201331.png

1617962225996.png
 

Thành viên trực tuyến

Top