Tạm dừng kho ngoại quan của Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ

Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Quyết định 2148/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ làm chủ sở hữu có địa chỉ tại Lô CN3.3C, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

1597722258229.png

Kho ngoại quan SITC – Đình Vũ

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 14/8/2020. Tổng cục Hải quan cho biết sau 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ đã có văn bản gửi cơ quan Hải quan đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, do tác động của dịch Covid-19 kéo dài nên khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kho ngoại quan.
 

Thành viên trực tuyến

Top