Tạo lập chứng từ trong incoterms 2010

Ngày tôi nhớ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình thấy thông tin khá hay muốn chia sẻ cho các bạn: Các bạn tránh hiểu sai về việc tạo lập chứng từ trong incoterms 2010 hr tuyển dụng

Incoterms 2010 không tập trung vào việc chứng từ phải tạo lập như thế nào, như: Không quy định loại chứng từ phải phát hành và không quy định nội dung chứng từ. Tuy nhiên, incoterms 2010 chỉ ra quy tắc tạo lập chứng từ chung như sau:

- Đối với các quy tắc CIF/CIP: Người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ bảo hiểm hàng hoá từ điểm giao hàng đến điểm đích quy định.

- Đối với nhóm C và D: Người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ vận tải hoặc bằng chứng giao hàng phù hợp với phương thức vận tải. đề thi nguyên lý kế toán

- Đối với các quy tắc FCA, FAS, và FOB: Người bán phải cung cấp cho người mua biên lai nhận hàng thông thường hoặc một chứng từ vận tải,

- Đối với quy tắc EXW: Người mua phải cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc nhận hàng.

Bạn nào có thông tin gì hay thì chia sẻ lên Diễn đàn xuất nhập khẩu này nào./
 

Thành viên trực tuyến

Top