Thanh khoản hợp đồng

Bài viết
2
Reaction score
0
Công ty em làm hàng gia công may mặc. Khi hợp đồng hết hạn. Cty em làm mẫu 40. Thông báo chuyển nguyên phụ liệu dư thừa, máy móc thuê mượn sang hợp đồng gia công khác.
Nhưng Hải quan yêu cầu kê cả phế liệu phế phẩm trong mẫu 40 và phải giải quyết phế liệu phế phẩm đó trong 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. Mà mẫu 40 không có phần đó.
Cty em lập luận là khi nào chúng em xử lý mới phải kê khai và khai báo. Còn vẫn ở trong kho sao lại cứ bắt phải xử lý trong 30 ngày. Nhưng hải quan không chịu.
Vậy anh chị nào có công văn của tổng cục hướng dẫn về vấn đề này. Hoặc hiểu biết về vấn đề này. Tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều.
 
Công ty em làm hàng gia công may mặc. Khi hợp đồng hết hạn. Cty em làm mẫu 40. Thông báo chuyển nguyên phụ liệu dư thừa, máy móc thuê mượn sang hợp đồng gia công khác.
Nhưng Hải quan yêu cầu kê cả phế liệu phế phẩm trong mẫu 40 và phải giải quyết phế liệu phế phẩm đó trong 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. Mà mẫu 40 không có phần đó.
Cty em lập luận là khi nào chúng em xử lý mới phải kê khai và khai báo. Còn vẫn ở trong kho sao lại cứ bắt phải xử lý trong 30 ngày. Nhưng hải quan không chịu.
Vậy anh chị nào có công văn của tổng cục hướng dẫn về vấn đề này. Hoặc hiểu biết về vấn đề này. Tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều.
Cty bạn tính định mức có cộng % hao hụt không, nói chung cty gia công nào cũng có phế liệu phế phẩm cả, nhưng chủ yếu hết hợp đồng xử lý phế liệu đó thế nào thôi
 
sau này kiểm tra sau thông quan có khi bị bắt % hao hụt đó đó, nếu thanh khoản ko xử lý tốt đẹp
 
Bên nhà bạn gia công mặt hàng gì ạ, theo điều 64/tt39 thì chậm nhất 30 ngày sau khi hợp đồng gia công hết hiệu lực bạn phải xử lý tất (nvl dư thừa, máy móc, phế liệu phế phẩm) mẫu 40 ko có phiếu liệu thì cho thêm vào. vậy trên bản thanh lý hợp đồng nhà bạn có điều khoản giữ lại phiếu liệu phế phẩm ko...
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top