????? Thanh toán quốc tế

mi cún

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Tại sao người thụ hưởng nên chọn ngân hàng được chỉ định trong thanh toán quốc tế phải có uy tín cao z mn////
 
Bạn có thể hiểu như này nhé!!!!
Thông thường, ngân hàng phát hành chỉ định một ngân hàng ở nước ngoài thụ hưởng làm ngân hàng được chỉ định. Khi người thụ hưởng xuất trình chứng từ cho ngân hàng được chỉ định, ngân hàng này sẽ tiếp nhận, kiểm ta và kết luận bộ chứng từ là phù hợp hay không phù hợp.
Sau khi kết luận chứng từ phù hợp, ngân hàng được chỉ định sẽ chuyển tiếp chứng từ đến ngân hàng phát hành để đòi tiền. Khi nhận được bộ chứng từ, qua kiểm tra,nếu thấy có lỗi, ngân hàng phát hành có thể từ chối thanh toán và trả lại bộ chứng từ cho người thụ hưởng.
Như vậy, nếu trình độ thanh toán quốc tế cau rngân hàng được chỉ định không cao, không phát hiện ra lỗi chứng từ được từ đầu để người thụ hưởng được bổ sung, thay thế, sửa chữa chứng từ thì rủi ro cho người thụ hưởng là rất lớn. Bởi vì, cho dù không phát hiện ra lỗi chứng từ, gây thiệt hại cho người thụ hưởng, nhưng ngân hàng được chỉ định được miễn trách.
Căn cứ theo khoản c, Điều 12 UCO 600, quy định rằng:
" việc tiếp nhận hoặc kiểm tra và gửi chứng từ bởi ngân hàng được chỉ định (không phải là ngân hàng xác định) sẽ không tạo ra trách nhiệm cho ngân hàng được chỉ định phải thanh toán hoặc chiết khấu, và khong phải cấu thành việc thanh toán hoặc chiết khấu".
Do đó, ngoài việc chọn ngân hàng được chỉ định có uy tín cao trong thanh toán quốc tế, thì bản thân người thụ hưởngcũng phải tự bảo vệ mình bằng cách trang bị tốt kiến thức thanh toán quốc tế.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top