thay thế các chứng từ có sai sót

Bạch Văn Vũ

New member
Bài viết
4
Reaction score
0
Được thay thế bạn nhé.
UCP600 không có điều khoản nào quy định rằng chứng từ phải phù hợp ngay trong lần xuất trình đấu tiên. Hơn nữa, để l/c trở thành công cụ thanh toán hiệu quả. Do đó, nếu l/c không quy định chứng từ phải phù hợp ngay lần xuất trình đầu tiên, thì người hưởng có thể thay thế các chứng từ phù hợp, miễn là việc xuất trình chứng từ lần sau phải được thực hiện trong thời hạn hiệu lực của l/c và tuân thủ điều 149(c) UCP600.
 

Thành viên trực tuyến

Top