Thế nào là tính chân thật bề ngoài và tính chất bên trong của chứng từ?

Bùi Thị Thi

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Chứng từ được xuất trình theo L/C gồm rất nhiều loại, mỗi loại thực hiện một chức năng riêng của nó. Do đó, các ngân hàng khi kiểm tra chứng từ chỉ cần kiểm tra tính chân thật bề ngoài của chúng, nghĩa là xem xét xem chứng từ có thỏa mãn chức năng của nó, và có tuân thủ những nội dung quy định của L/C đối với chứng từ xuất trình. Ngân hàng không kiểm tra tính chất bên trong của chứng từ, tức không chịu trách nhiệm về tính chính xác (các phép tính...), nội dung chi tiết (các diễn giải..), tính pháp lý (thật hay giả...), số phận thực sự của hàng hóa, dịch vụ hay các thực hiện khác mà chứng từ đại diện.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top