Thời điểm phát hành L/C

Kha Ly Trần

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Thời điểm phát hành L/C là thời điểm nào sau đây??
A/ Ngân hàng phát hành chấp nhận đơn mở L/C của khách hàng
B/ Căn cứ vào đơn, cán bộ thanh toán soạn thảo L/C trình giám đốc và được giám đốc chuẩn y phát hành.
C/ Ngày bức điện L/C được chuyền đi
D/ Sau khi xác minh được tính chân thật của L/C, Ngân hàng thông báo thông báo L/C cho người thụ hưởng.
E/ Người thụ hưởng nhận được L/C, đối chiếu với hợp đồng ngoại thương phù hợp và quyết định thực hiện L/C
 

Đào anh lâm

New member
Bài viết
7
Reaction score
1
Về học thuật, thời điểm một L/C được xem là đã phát hành phải là thời điểm tại đó L/C thoát ra ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng phát hành, tức nếu bằng điện thid đó là thời điểm Ngân hàng phát hành ấn nút ENTER để truyền bức điện L/C lên không trung, nếu bằng thư thì đó là ngày dấu bưu điện trên phong bì thư.

Trong thực tế, theo quy định của mẫy điện swift, trên L/C thể hiện đồng thời cả hai ngày, đó là: ngày đẩy bức điện đi "INPUT TIME/DATE" và ngày phát hành quy định ở trường "31C: DATE OF ISSUE".
Trong thực tế, hai ngày này thường trùng nhau và theo tập quán của Nhân hàng thương mại, thì họ coi ngày DATE OF ISSUE là ngyaf phát hành L/C. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó (chủ quan hay khách quan) mà hai ngày này lại khác nhau, đặc biệt là trường hợp ngày quy định ở trường 31C lại sớm hơn ngày INPUT, thì người xuất khẩu có quyền từ chối giao hàng với lý do là L/C được phát hành muộn hay không? Nhiều người cho rằng đây là khoảng trống về mặt pháp lý , nếu có tranh chấp xảy ra sẽ thiếu vắng nguồn pháp lý điều chỉnh.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top