Thời gian DEM Và DET hàng xuất các hãng tàu

Hàng nhập thì deal với shipper, hàng xuất thì deal với sale. Mà cao lắm cũng tầm 7-14 ngày tùy line. Cá biệt shipper lớn có thể xin thêm thành 14-21 ngày, tất nhiên cũng tùy line. Hì. À, e đang nói đến dem det combined nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Top