Thông báo bất hợp lệ trong giao dịch L/C

Đào anh lâm

New member
Bài viết
7
Reaction score
1
Về nguyên tắc, Ngân hàng được chỉ định, Ngân hàng phát hành hay Ngân hàng xác nhận phải thông báo bất hợp lệ trực tiếp cho bên mà từ đó nhận được chứng từ xuất trình. Việc thông báo phải bằng phương tiện nhanh nhất có thể, và thường là bằng điện tín trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ. Nội dung thông báo phải nói rõ ràng và cụ thể tất cả các bất hợp lệ của bộ chứng từ. Thông báo bất hợp lệ phải là một thông báo độc lập, duy nhất, đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nội dung thông báo cần nói rõ:

1.Ngân hàng đang từ chối thanh toán hoặc chiết khấu; và

2. Từng sai biệt là lý do để ngân hàng từ chối thanh toán hoặc chiết khấu; và

3. Ngân hàng đang nắm giữ chứng từ để chờ các chỉ thị tiếp theo của người xuất trình, hoặc

4. Ngân hàng phát hành đang giữ chứng từ cho đến khi nhận được sự bỏ qua từ người yêu cầu mở L/C và đồng ý chấp nhận sai biệt, hoặc nhận được các chỉ thị tiếp theo từ người xuất trình trước khi có sự đồng ý chấp nhận bỏ qua sai biệt , hoặc

5. Ngân hàng đang chuyển trả lại chứng từ, hoạc

6. Ngân hàng đang hành động theo những chỉ thị đã nhận được trước đây từ người xuất trình.

Các bất hợp lệ chứng từ phải là toàn bộ và cuối cùng, nghĩa là ngân hàng không được bổ sung bất kỳ bất hợp lệ nào khác, mặc dù sau này phát hiện ra. Trong thực tế, không ít trường hợp ngân hàng đã thông báo những bất hợp lệ cho người xuất trình, nhưng những bất hợp lệ đó không có giá trị và nị người xuất trình phủ nhận; sau đó, ngân hàng lại thông báo tiếp các bất hợp lệ khác. Điều này là sai quy tắc của UCP, do đó ngân hàng bị mất quyền từ chối chứng từ.

Sau khi gửi thông báo, ngân hàng có thể gửi trả chứng từ cho người xuất trình vào bất cứ thời gian nào. học logistics

Nếu Ngân hàng phát hành (hoặc Ngân hàng xác nhận) đã từ chối chứng từ bất hợp lệ thì không phải thanh toán tiền, nhưng nếu đã hoàn trả tiền trước đó cho Ngân hàng chiết khấu thì có quyền đòi lại cả gốc và lãi.

Nếu ngân hàng chiết khấu kiểm tra chứng từ sơ sài, không phát hiện những bất hợp lệ mà đòi tiền bằng điện Ngân hàng phát hành (hoặc Ngân hàng xác nhận), họ sẽ nhận được tiền ngay và chuyển cho người hưởng. Sau đó bất hợp lệ được phát hiện, chứng từ bị từ chối, Ngân hàng chiết khấu phải trả lại tiền gốc và lãi, trong khi người hưởng đã sử dụng hết tiền. Một thực tế là, khi L/C cho phép đòi tiền bằng điện, người hưởng thông thường không chiết khấu ngay mà chờ vài ba ngày là được Ngân hàng phát hành thanh toán, Sẽ vô cùng phức tạp và dễ dẫn đến tranh chấp nếu Ngân hàng chiết khấu thanh toán, trong khi đó bộ chứng từ lại bị Ngân hàng phát hành từ chối và Ngân hàng chiết khấu phải hoàn tiền cho Ngân hàng phát hành.
 

Trần Vỹ Nhâm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình cũng có lần bị báo không hợp lệ thế là hủy luôn, không biết còn nhiều thức như thế này nữa
 

Thành viên trực tuyến

Top