Thông báo giao hàng, kiểm tra L/C

Hồ Thị Song

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1.Thời gian giao hàng

Theo các điều kiện thương mại quốc tế (FOB, CIF, CFR...) trước khi giao hàng người bán phải thông báo phải cho người mua biết. Nội dung thời gian và cách thức thông báo được các bên quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Thông báo có thể thực hiện bằng điện báo, bằng thư hay bằng các công cụ của công nghệ thông tin. Nội dung thông báo thông thường gồm: tên hàng, số lượng, số lượng kiện, thời gian địa điểm dự kiến giao hàng. Nhận được thông báo, người mua sẽ chuẩn bị thuê phương tiện, mở L/C

2.Kiểm tra L/C
Khi nhận được L/C người bán phải tiến hành kiểm tra thật cẩn thận trước khi giao hàng. Cơ sở để tiến hành kiểm tra:
- Nội dung các quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương
- Điều lệ thực hành tín dụng chứng từ - UCP 600

Khi kiểm tra có thể có các trường hợp phát sinh:
- Nếu L/C không phù hợp với hợp đồng mua bán, người xuất khẩu phải báo cho người nhập khẩu để họ làm đơn xin ngân hàng điều chỉnh, sửa đổi L/C. Khi nhận được L/C sửa đổi người xuất khẩu lại phải kiểm tra kỹ càng cho tới khi nào quyền lợi của mình thật đảm bảo thì mới giao hàng.

- Trong trường hợp người xuất khẩu có mong muốn sửa đổi L/C thì người xuất khẩu phải làm văn bản đề nghị người nhập khẩu, để họ nếu đồng ý, sẽ làm đơn xin ngân hàng tu chỉnh L/C với chi phí do người xuất khẩu chịu.
 

Thành viên trực tuyến

Top