Chia sẻ Thông tin chi tiết về Trưởng phòng kế hoạch

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Trưởng phòng kế hoạch là vị trí trong một tổ chức, công ty hoặc tổ chức chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kế hoạch và chiến lược của tổ chức đó. Trưởng phòng kế hoạch thường là người đứng đầu bộ phận kế hoạch và thường có quyền trực tiếp báo cáo cho người đứng đầu tổ chức, chẳng hạn như giám đốc điều hành.

Chức năng của Plan Manager​

Xây dựng và phân tích kế hoạch: Plan Manager có nhiệm vụ chủ đạo là xây dựng và phân tích các kế hoạch chiến lược và tài chính cho tổ chức. Họ thường tham gia vào quá trình lập kế hoạch dài hạn, đặt ra mục tiêu, xác định các nguồn lực cần thiết và đánh giá khả năng thực hiện.
Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch: Plan Manager đảm bảo rằng kế hoạch được điều chỉnh và tối ưu hóa theo yêu cầu và điều kiện mới. Họ có thể tiến hành phân tích dữ liệu, đánh giá các yếu tố rủi ro và cơ hội, và đề xuất các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả của kế hoạch.
Điều phối và tích hợp các hoạt động: Plan Manager thường phải làm việc với các bộ phận và đội ngũ khác trong tổ chức để đảm bảo rằng kế hoạch được tích hợp và thích ứng với các hoạt động khác. Họ có thể cần đối thoại và hợp tác với các bộ phận như marketing, tài chính, nhân sự để đảm bảo sự phối hợp và đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch.
Đánh giá hiệu suất: Plan Manager theo dõi và đánh giá hiệu suất của các hoạt động kế hoạch. Họ thường xuyên tiến hành phân tích dữ liệu, theo dõi các chỉ số và đưa ra báo cáo về tiến trình và kết quả của kế hoạch. Dựa trên đánh giá này, họ có thể đề xuất các điều chỉnh và cải tiến để cải thiện hiệu quả của kế hoạch trong tương lai.
Nghiên cứu và đánh giá thị trường: Plan Manager có thể thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường để thu thập thông tin về xu hướng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác
>>> Xem thêm: Tuyển dụng Trưởng phòng kế hoạch lương cao

Nhiệm vụ của trưởng phòng kế hoạch​

Xây dựng kế hoạch chiến lược: Trưởng phòng Kế hoạch có trách nhiệm tham gia vào quá trình xác định và xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn cho tổ chức. Họ nắm vững mục tiêu, tầm nhìn và phương hướng phát triển của tổ chức và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo kế hoạch phù hợp và khả thi.
Phân tích và đánh giá: Trưởng phòng Kế hoạch tiến hành phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin liên quan để đưa ra quyết định và đề xuất cho kế hoạch chiến lược. Họ nghiên cứu thị trường, đánh giá các yếu tố nội bộ và ngoại vi, xác định cơ hội và rủi ro, và đưa ra các phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và đe dọa) để hỗ trợ quyết định.
Lập kế hoạch tài chính: Trưởng phòng Kế hoạch thường tham gia vào quá trình lập kế hoạch tài chính của tổ chức. Họ xác định nguồn tài chính cần thiết, phân bổ ngân sách cho các hoạt động và dự án, và theo dõi hiệu quả sử dụng tài nguyên tài chính.
Điều chỉnh và cập nhật kế hoạch: Kế hoạch không phải là một bản tĩnh. Trưởng phòng Kế hoạch liên tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch theo thay đổi trong môi trường kinh doanh, yêu cầu của thị trường và các yếu tố khác. Họ tạo ra sự linh hoạt và đáp ứng để đảm bảo rằng kế hoạch luôn phù hợp và hiệu quả.
Điều phối và giao tiếp: Trưởng phòng Kế hoạch liên lạc và làm việc chặt chẽ với các bộ phận và cấp quản lý khác trong tổ chức. Họ đảm bảo sự phối hợp và đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch, thông qua việc điều phối và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Trung tại HRchannels
 

Thành viên trực tuyến

Top